Chuyển đổi số giúp doanh nghiệp tăng sức cạnh tranh

Cập nhật ngày: 20/06/2022 09:18:55

ĐTO - Sở Công Thương vừa ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số ngành công thương giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; nâng cao nhận thức, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp (DN) và nâng cao đời sống xã hội.

Theo đó, kế hoạch đề ra mục tiêu đến năm 2025, về quản lý nhà nước có 100% thủ tục hành chính của Sở có đủ điều kiện sẽ được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 100% văn bản được trao đổi qua môi trường mạng (trừ văn bản mật).

Đối với lĩnh vực công nghiệp, có 80% DN công nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh; có 3 DN ứng dụng ít nhất một hệ thống của mô hình nhà máy thông minh như quản lý sản xuất tích hợp tập trung, hệ thống hoạch định tài chính DN, hệ thống quản lý kho thông minh, hệ thống lập kế hoạch và quản lý sản xuất; hệ thống kết nối vạn vật công nghiệp... Đối với ngành điện, có 100% hồ sơ khách hàng được số hóa; 100% dịch vụ điện được cung cấp trực tuyến mức độ 4; 100% thiết bị điện trên lưới điện từ hạ thế trở lên được số hóa, được cập nhật đầy đủ về số lượng và thông tin theo quy định vào hệ thống phần mềm quản lý...

Về thương mại, có 60% dân số trên địa bàn tỉnh tham gia mua sắm trực tuyến; 50% thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử; 55% DN vừa và nhỏ ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh; 70% các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông và truyền thông triển khai hợp đồng điện tử với người tiêu dùng và chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt. Ngoài ra, có 100% các siêu thị, trung tâm mua sắm, chuỗi cửa hàng tiện ích chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt phục vụ người tiêu dùng; 100% sản phẩm thuộc Chương trình OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được kinh doanh trên môi trường trực tuyến; 200 DN được cấp tài khoản, sử dụng, khai thác, vận hành các nền tảng dùng chung và chia sẻ dữ liệu với hệ sinh thái xúc tiến thương mại số.

Định hướng đến năm 2030, về quản lý nhà nước có 100% thủ tục hành chính của Sở được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; trên 90% người dân, DN hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính của Sở.

Đối với lĩnh vực công nghiệp có 100% DN công nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh; 10 DN ứng dụng hệ thống mô hình nhà máy thông minh... Đối với ngành điện, duy trì công tác số hóa tài liệu lưu trữ, hồ sơ dịch vụ khách hàng và cung cấp cho khách hàng số liệu đo đếm thông qua ứng dụng theo hướng trực tuyến toàn diện; duy trì thực hiện số hóa thiết bị điện từ hạ thế trở lên. Duy trì, nâng cấp thiết bị, phần mềm ứng dụng công việc hiện trường được thực hiện trên thiết bị di động và cập nhật trực tuyến về hệ thống để giải quyết một cách kịp thời; hoàn thiện và nâng cấp ứng dụng di động hiện trường để cảnh báo sự cố; định vị vị trí thiết bị; 100% công tơ cơ được thay thế bằng công tơ điện tử, lắp đặt hệ thống đo ghi từ xa.

Về thương mại có 70% dân số trên địa bàn tỉnh tham gia mua sắm trực tuyến; 70% DN vừa và nhỏ ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh. Duy trì 100% các siêu thị, trung tâm mua sắm, chuỗi cửa hàng tiện ích chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt phục vụ người tiêu dùng; duy trì 100% sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được kinh doanh trên môi trường trực tuyến.

Để đạt được mục tiêu đề ra, ngành công thương đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp như: đẩy mạnh công tác chỉ đạo, tuyên truyền, nâng cao nhận thức; xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách; phát triển chính quyền số; phát triển kinh tế số, xã hội số...

Y DU

Gửi bình luận của bạn