Huyện Lai Vung đề ra nhiều mục tiêu chuyển đổi số

Cập nhật ngày: 24/07/2022 06:08:12

ĐTO - UBND huyện Lai Vung vừa ban hành kế hoạch thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn huyện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Huyện phấn đầu đến năm 2025, thực hiện hiệu quả chính quyền số với 100% thủ tục hành chính có đủ điều kiện được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 100% văn bản được trao đổi qua môi trường mạng (trừ văn bản mật); 100% cơ quan nhà nước tham gia cung cấp dữ liệu mở phục vụ người dân và phát triển kinh tế - xã hội; tập trung phát triển kinh tế số với mục tiêu trên 55% doanh nghiệp vừa và nhỏ tiến hành hoạt động kinh doanh trên các sàn giao dịch thương mại điện tử; 60% dân số trở lên tham gia mua sắm trực tuyến; 100% sản phẩm thuộc Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) có mặt trên các sàn thương mại điện tử; trên 60% nông dân biết ứng dụng công nghệ Internet vạn vật (IoT) vào quy trình sản xuất, khai thác thông tin cung - cầu thông qua mạng Internet, mua bán trực tuyến. Đồng thời tập trung thực hiện xã hội số với trên 80% hộ gia đình có kết nối Internet băng rộng cố định; 100% thuê bao di động sử dụng điện thoại thông minh; trên 60% dân số có tài khoản thanh toán điện tử...

Đến năm 2030, huyện phấn đấu thực hiện hiệu quả chính quyền số với trên 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính; 100% cơ quan nhà nước tham gia cung cấp dữ liệu mở, dưới định dạng máy có khả năng đọc. Kinh tế số phấn đấu có trên 70% doanh nghiệp vừa và nhỏ tiến hành hoạt động kinh doanh trên các sàn giao dịch thương mại điện tử; 70% dân số trở lên tham gia mua sắm trực tuyến; trên 80% nông dân biết ứng dụng công nghệ Internet vạn vật (IoT) vào quy trình sản xuất, khai thác thông tin cung - cầu thông qua mạng Internet, mua bán trực tuyến trên các sàn giao dịch thương mại điện tử. Huyện cũng tập trung thực hiện xã hội số với 100% hộ gia đình có nhu cầu đều được kết nối Internet băng rộng bằng cáp quang hoặc mạng di động 5G; trên 80% dân số có tài khoản thanh toán điện tử...

Trang Huỳnh

Gửi bình luận của bạn