TP Sa Đéc

Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy chuyển đổi số năm 2022

Cập nhật ngày: 19/07/2022 16:24:42

ĐTO - UBND TP Sa Đéc vừa ban hành Kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy chuyển đổi số năm 2022 nhằm xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số, tạo thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng hình thành hạ tầng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số của tỉnh. Phổ cập kiến thức chuyển đổi số cho người dân hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh; tăng cường sự tham gia của người dân và doanh nghiệp vào hoạt động của cơ quan nhà nước. Đồng thời giảm bớt thủ tục hành chính cung cấp các dịch vụ tiện ích số; từng bước hình thành văn hóa số, người dân có thói quen sử dụng dịch vụ số...


TP Sa Đéc đẩy mạnh tập trung chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp

Thực hiện chính quyền số, TP Sa Đéc đề ra mục tiêu có 100% thủ tục hành chính có đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 4; 99% văn bản được trao đổi qua môi trường mạng dưới dạng điện tử được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ đạt 60% trở lên; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đạt 50%; thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số nông nghiệp trên địa bàn thành phố.

Mục tiêu xây dựng kinh tế số là có 100% sản phẩm OCOP được đưa lên ít nhất tại 1 sàn giao dịch thương mại điện tử; triển khai áp dụng hóa đơn điện tử đến các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố; triển khai hình thức thu phí không dùng tiền mặt đối với dịch vụ vận tải, y tế, giáo dục. Thực hiện xã hội số, thành phố đề ra mục tiêu có 20% số người dân trong độ tuổi lao động biết đến và có kỹ năng sử dụng các loại hình dịch vụ công trực tuyến và một số dịch vụ số thiết yếu khác trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, ngân hàng; hỗ trợ trên 2 doanh nghiệp phát triển website thương mại điện tử...

TRANG HUỲNH

Gửi bình luận của bạn