Xây dựng cơ chế hỗ trợ 100% học phí học kỳ I năm học 2021 - 2022 cho học sinh

Cập nhật ngày: 25/09/2021 05:46:19

ĐTO - UBND tỉnh vừa có ý kiến chấp thuận chủ trương xây dựng cơ chế hỗ trợ 100% học phí học kỳ I năm học 2021 - 2022 đối với toàn bộ trẻ mầm non đang học thực tế tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập; học sinh, học viên (THCS, THPT, giáo dục thường xuyên) đang học thực tế tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trừ các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ban, ngành liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ 100% học phí học kỳ I năm học 2021 - 2022 theo đúng quy định pháp luật, tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp gần nhất. Đồng thời có văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh, tạm thời chưa thực hiện thu học phí học kỳ I cho đến khi có hướng dẫn mới và vận động các cơ sở giáo dục ngoài công lập miễn, giảm học phí cho trẻ mầm non và học sinh nhằm chia sẻ khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19.

T.T

 

Gửi bình luận của bạn