Các Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cấp huyện hoạt động hiệu quả

Cập nhật ngày: 27/06/2022 05:37:48

ĐTO - UBND tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức hội nghị sơ kết tình hình hoạt động của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp (DVNN) cấp huyện. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn.


Quang cảnh hội nghị

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Đồng Tháp, qua 3 năm thực hiện Đề án thành lập Trung tâm DVNN cấp huyện (gọi tắt là Trung tâm), hầu hết các đơn vị đều thực hiện đạt và vượt nhiều nhiệm vụ được giao. Các Trung tâm đều phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh, huyện và xã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi; triển khai tốt việc tổ chức hội thảo, sự kiện, lễ hội nhằm quảng bá nông sản, kết nối cung cầu, làm trung gian cho nông dân, hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết với doanh nghiệp trong việc tiêu thụ nông sản và tích tụ, tập trung đất nông nghiệp; phối hợp tổ chức các cuộc tham quan học tập kinh nghiệm mô hình trong sản xuất, liên kết tiêu thụ nông sản trong và ngoài tỉnh.

Các Trung tâm cũng tổ chức mời các doanh nghiệp đến trao đổi, bàn bạc về liên kết tiêu thụ nông sản; thực hiện công tác thu thập thông tin, khoa học - kỹ thuật, tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng, vật nuôi; phối hợp với Phòng NN&PTNT, Phòng Kinh tế thực hiện các mô hình khuyến nông tại địa phương; phối hợp với doanh nghiệp tiến hành thử nghiệm chế phẩm sinh học, thuốc thú y, thủy sản, phân bón, thức ăn gia súc theo quy định...

Bên cạnh những mặt làm được, hoạt động của Trung tâm vẫn còn một số hạn chế như: việc cung cấp dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp vẫn chưa đạt mục tiêu đề án đề ra, đa phần thực hiện các nhiệm vụ chuyển giao khoa học kỹ thuật theo chương trình khuyến nông nhà nước, chưa thực hiện xã hội hóa theo phương thức liên kết công - tư. Công tác phối hợp giữa các Trung tâm với Phòng NN&PTNT và phòng chuyên môn chưa được kịp thời, đặc biệt là trong việc cung cấp, cập nhật các số liệu sản xuất nông nghiệp, thông tin tình hình dịch hại trên cây trồng, vật nuôi...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn đánh giá, về cơ bản, hoạt động của các Trung tâm đều hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT tham mưu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy việc thí điểm thành lập Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp từ Trung tâm DVNN. Cùng với đó, UBND huyện, thành phố chỉ đạo các ngành ở địa phương sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp, cung cấp thông tin giữa Trung tâm và Phòng NN&PTNT, UBND các xã, phường, thị trấn và bổ sung biên chế tại các Trung tâm đúng theo đề án, đảm bảo hoạt động hiệu quả; chỉ đạo các Trung tâm xây dựng kế hoạch hoạt động, chú trọng tới cung cấp dịch vụ công, tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động sự nghiệp về khuyến nông, chăn nuôi, thú y, trồng trọt, bảo vệ thực vật, các dịch vụ thuộc lĩnh vực NN&PTNT trên địa bàn, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm...

Nhật Nam

Gửi bình luận của bạn