Tổng đài 1022 mang đến sự hài lòng cho tổ chức, công dân

Cập nhật ngày: 12/01/2023 10:43:54

ĐTO - Nhằm giúp việc tiếp nhận, xử lý, phản hồi ý kiến, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức được kịp thời, hiệu quả, tăng cường tính công khai, minh bạch, góp phần xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ người dân, doanh nghiệp, ngày 3/1/2020, UBND tỉnh Đồng Tháp và Tập đoàn VNPT đã tổ chức lễ công bố vận hành Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp (gọi tắt là Tổng đài 1022).


UBND tỉnh chính thức triển khai thực hiện Đề án vận hành Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 Đồng Tháp

Qua 3 năm thực hiện thí điểm, Tổng đài 1022 đã nhận được hàng chục ngàn cuộc gọi, phần lớn số lượng phản ánh, kiến nghị tập trung vào các lĩnh vực: đất đai, chính sách bảo trợ, công an, bảo hiểm xã hội, giao thông vận tải, tư pháp; tìm hiểu thông tin về việc tạm dừng các hoạt động trong mùa dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh; chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19... Qua đó cho thấy, việc triển khai thực hiện Đề án thí điểm thành lập Tổng đài 1022 trên địa bàn tỉnh đạt kết quả rất khả quan, mang lại lợi ích thiết thực, thu hút rất nhiều phản ánh, kiến nghị, hỏi đáp thông tin của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Công tác phối hợp tiếp nhận, xử lý và trả lời yêu cầu, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp giữa Tổng đài 1022 với các cơ quan, đơn vị, địa phương được thực hiện bảo đảm theo Quy chế được UBND tỉnh ban hành. Các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt việc cung cấp thông tin, kịp thời phản hồi các góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp gồm: Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Điện lực Đồng Tháp, UBND TP Cao Lãnh, UBND TP Hồng Ngự, UBND huyện Châu Thành, UBND huyện Tam Nông...

Tuy nhiên, công tác thông tin, tuyên truyền có khi chưa đều, nên vẫn còn một bộ phận người dân chưa biết về hoạt động của Tổng đài hoặc phản ảnh những nội dung ngoài phạm vi tiếp nhận (chủ yếu là các phản ảnh về khiếu nại, tố cáo, tranh chấp không thuộc phạm vi tiếp nhận); công tác cung cấp thông tin, phối hợp trả lời của một số cơ quan, đơn vị, địa phương đôi khi chưa chủ động, đầy đủ và kịp thời nên gây khó khăn cho việc trả lời công dân (điện thoại viên phải trao đổi nhiều lần với đơn vị); vẫn còn một số phản ảnh của người dân liên quan đến thái độ tiếp xúc của công chức, viên chức hoặc phản ảnh tình trạng trễ hạn trong giải quyết thủ tục hành chính, phản ánh về quy định hành chính trong lĩnh vực đất đai ở cấp huyện khiến người dân chưa hài lòng.

Qua kết quả hoạt động của Tổng đài 1022, nhất là sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với chủ trương này, năm 2023, UBND tỉnh quyết định chính thức triển khai thực hiện Đề án vận hành Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 Đồng Tháp trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở phát huy những ưu điểm, khắc phục các hạn chế, để Đề án đạt được kết quả cao hơn trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện các nội dung.

Theo đó, tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền rộng rãi nhằm giúp tất cả cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh biết về hoạt động của Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp, nhất là về mục đích, ý nghĩa, phạm vi tiếp nhận thông tin, các kênh tiếp nhận thông tin của Tổng đài 1022 (trong đó, chú ý kênh tiếp nhận phản ảnh qua app e-DongThap hiện đang có số lượng tiếp nhận chưa nhiều), bằng nhiều hình thức như: qua các trang, mạng xã hội; qua hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã; thông tin trực tiếp khi cá nhân, tổ chức đến liên hệ công tác; lồng ghép qua các buổi sinh hoạt của các tổ chức, đoàn thể ở địa phương, các Tổ hòa giải ở cơ sở, các buổi họp dân định kỳ tại cộng đồng dân cư và các biện pháp thích hợp khác...

Các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là các đầu mối xử lý tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý và trả lời yêu cầu, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp qua Tổng đài. Trong đó, chú ý thực hiện tốt các công việc như: phân công đầu mối tiếp nhận thông tin được chuyển đến từ Tổng đài 1022 để xử lý, phản hồi thông tin đúng thời gian quy định; chủ động rà soát việc vận hành tại từng cơ quan, đơn vị, địa phương, đảm bảo các thông tin phải được xử lý xuyên suốt, nhanh chóng, thống nhất; các bộ phận được phân công xử lý, phản hồi thông tin phải thể hiện rõ trách nhiệm trước UBND tỉnh, trả lời đúng nội dung phản ánh, kiến nghị, thắc mắc của người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, phải thường xuyên rà soát và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong việc chủ động cung cấp các thông tin thuộc phạm vi quản lý và việc ưu tiên tập trung nguồn lực để xử lý dứt điểm các phản ảnh, kiến nghị kéo dài... Qua đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và hiệu quả hoạt động của Tổng đài, mang lại sự hài lòng nhiều hơn nữa đối với tổ chức, công dân.


Các Điện thoại viên tiếp nhận, xử lý, phản hồi các ý kiến, kiến nghị của cá nhân, tổ chức kịp thời, hiệu quả

Cùng với đó, bổ sung chức năng về “Chăm sóc khách hàng” vào hoạt động của Tổng đài. Điện thoại viên chủ động liên hệ với các cá nhân, tổ chức đã sử dụng dịch vụ hành chính công để tạo mối quan hệ tốt đẹp, đồng thời lắng nghe các ý kiến nhận xét, giải đáp các thắc mắc và tiếp thu các góp ý nhằm giúp chính quyền các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng mong đợi của người dân, doanh nghiệp (khách hàng của nền hành chính). Chức năng này có thể lồng ghép vào các mô hình phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh cũng yêu cầu VNPT Đồng Tháp đảm bảo chất lượng hạ tầng kỹ thuật của hệ thống trong việc tiếp nhận, xử lý cuộc gọi và các kênh liên lạc từ người dân, doanh nghiệp; thực hiện các giải pháp bảo mật thông tin. Đặc biệt, các điện thoại viên tiếp tục nâng cao kiến thức, tích lũy kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tiếp nhận yêu cầu và phản hồi kịp thời đến tổ chức, công dân; đồng thời triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh...

Qua 3 năm thực hiện thí điểm, Tổng đài 1022 đã tiếp nhận và thực hiện gần 56.000 cuộc gọi, trên 8.800 lượt tương tác qua các kênh 1022 như: Email, Zalo, Facebook, Website, App Mobile của người dân, doanh nghiệp. Các phản ánh, kiến nghị tiếp nhận qua điện thoại gần 40.000 ý kiến, email gần 500 ý kiến, zalo hơn 3.300 ý kiến, website 1022.dongthap.gov.vn hơn 3.100 ý kiến, facebook trên 1.700 ý kiến. Các Điện thoại viên tổ chức tiếp nhận, lập gần 48.500 phiếu xử lý ý kiến, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân. Trong đó, có gần 6.100 phản ánh, kiến nghị, hỏi đáp thông tin liên quan đến thủ tục hành chính.

THANH TRÚC

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn