Văn phòng UBND tỉnh

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Đồng Tháp năm 2022

Cập nhật ngày: 24/11/2022 16:19:15

ĐTO - Thực hiện Kế hoạch về tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) tỉnh Đồng Tháp năm 2022, trong tháng 11, Văn phòng UBND tỉnh đã lần lượt tổ chức các lớp tập huấn tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh và các sở, ngành tỉnh. Đối tượng tập huấn là lãnh đạo và công chức đầu mối kiểm soát TTHC của cơ quan, đơn vị; công chức tiếp nhận và trả kết quả của cấp xã.


Tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính cho công chức các sở, ngành tỉnh

Cụ thể, lớp 1 là tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC: triển khai các văn bản có liên quan đến nghiệp vụ kiểm soát TTHC; hướng dẫn thực hiện cập nhật, niêm yết, công khai TTHC; rà soát, đánh giá TTHC; quy trình tiếp nhận và giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. Lớp 2 là tập huấn số hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; chứng thực bản sao điện tử; thực hiện báo cáo trên hệ thống báo cáo của Chính phủ. Lớp 3 là tập huấn Bộ Chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử theo Quyết định số 766 ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn quy trình tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, trên Tổng đài thông tin 1022.

Các lớp tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức mới về nghiệp vụ công tác kiểm soát TTHC nhằm nâng cao nhận thức, năng lực công tác cho đội ngũ lãnh đạo, công chức đầu mối phụ trách công tác kiểm soát TTHC các sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cải cách TTHC trong tình hình mới.

NHẬT ANH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn