Triển khai Đề án của Bộ Nội vụ về xác định Chỉ số cải cách hành chính

Cập nhật ngày: 22/11/2022 10:50:10

Ngày 22/11, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để triển khai Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022-2030 và Kế hoạch xác định Chỉ số CCHC năm 2022.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Đồng Tháp có ông Phan Hữu Phước – Giám đốc Sở Nội vụ cùng đại diện lãnh đạo các sở, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế.


Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Tháp

Ông Phạm Minh Hùng - Vụ trưởng Vụ CCHC, Bộ Nội vụ - Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ trình bày các nội dung quan trọng của Đề án xác định Chỉ số CCHC giai đoạn 2022-2030 và hướng dẫn chấm điểm Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022.

Theo đó, mục tiêu của Đề án là đánh giá khách quan, toàn diện, công bằng kết quả CCHC hàng năm của các bộ, các tỉnh; đánh giá kết quả CCHC với tác động của CCHC; kết hợp đánh giá bên trong của các cơ quan hành chính nhà nước và đánh giá bên ngoài của người dân, tổ chức đối với kết quả CCHC hàng năm của các bộ, các tỉnh. Đồng thời, so sánh, xếp hạng kết quả CCHC hàng năm của các bộ, các tỉnh. Thông qua đó, các cơ quan hành chính nhận rõ những kết quả, tồn tại hạn chế để có giải pháp cải thiện, nâng chất lượng, hiệu quả CCHC hàng năm.

Tại hội nghị, các đại biểu còn được triển khai kế hoạch xác định Chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022. Theo đó, tháng 1/2023, các bộ, các tỉnh tổ chức đánh giá và tự đánh giá, nộp báo cáo tự đánh giá, chấm điểm, tài liệu kiểm chứng, báo cáo giải trình thông qua phần mềm. Tháng 1 – 2/2023, Bộ Nội vụ tổ chức điều tra xã hội học. Tháng 2 – 3/2023, Bộ Nội vụ tổ chức thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm của các bộ, các tỉnh; tổng hợp, xử lý số liệu để xác định Chỉ số CCHC năm 2022. Đầu quý II năm 2023 sẽ công bố Chỉ số CCHC năm 2022 của các bộ, các tỉnh.

Hội nghị này nhằm bảo đảm quán triệt, triển khai kịp thời, thống nhất tới 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương các nội dung tại Quyết định số 876 của Bộ Nội vụ về phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022-2030 và Quyết định số 878 của Bộ Nội vụ về Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

THANH TRÚC

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn