TP Sa Đéc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Cập nhật ngày: 27/07/2022 11:24:50

ĐTO - Ngày 26/7, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh đã đến kiểm tra công tác CCHC 6 tháng đầu năm trên địa bàn TP Sa Đéc.

Công tác CCHC trên địa bàn thành phố được quan tâm duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí Chỉ số CCHC. Trong công tác tuyên truyền CCHC, các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ nhân dân. UBND thành phố đã xây dựng một số mô hình, sáng kiến CCHC như: “Trao thư chúc mừng đối với hộ kinh doanh cá thể được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh”, “Tri ân và chia tay đối với cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu theo chế độ”.


Kiểm tra bộ phận Tư pháp - Hộ tịch tại UBND Phường 1, TP Sa Đéc

Chất lượng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) trên phần mềm một cửa điện tử của các cơ quan, đơn vị có sự chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, tăng tỷ lệ hồ sơ giải quyết sớm và đúng hạn, bảo đảm sự đồng bộ giữa hồ sơ điện tử với hồ sơ giấy thực tế. Trong 6 tháng đầu năm, thành phố đã tiếp nhận trên 2.200 hồ sơ TTHC, giải quyết đúng hạn, trước hạn trên 2.100 hồ sơ TTHC; trong đó tỷ lệ hồ sơ TTHC nhận kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích đạt 22 %; số hồ sơ TTHC tuyến mức 3, mức 4 được tiếp nhận và trả kết quả hơn 1.500 hồ sơ, hồ sơ xử lý trực tuyến đạt 100%.

Tuy nhiên, tại một số cơ quan, đơn vị vẫn còn hồ sơ trễ hẹn, nguyên nhân là do việc thao tác luân chuyển hồ sơ trên Cổng dịch vụ công chưa kịp thời; một số cơ quan, đơn vị chậm đổi mới trong thực hiện các nhiệm vụ CCHC được giao; chưa niêm yết lịch công tác tại trụ sở, chưa bố trí đầy đủ bảng tên chức danh.

Đoàn kiểm tra yêu cầu TP Sa Đéc đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ CCHC; Phòng Nội vụ tham mưu UBND thành phố hoàn thiện và nhân rộng các mô hình, cách làm mới trong CCHC; xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung, nhiệm vụ CCHC gắn với các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác CCHC để nâng cao Chỉ số CCHC năm 2022.

N.LONG

Gửi bình luận của bạn