Phát triển ngành hàng sen theo hướng giảm chi phí, nâng cao chất lượng, tăng sản phẩm chế biến

Cập nhật ngày: 10/09/2022 10:54:40

http://baodongthap.com.vn/database/video/20220910105518dt2-2.mp3

 

ĐTO - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch Phát triển ngành hàng hàng sen tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 với mục tiêu “Giảm chi phí, nâng cao chất lượng, tăng sản phẩm chế biến”; phát triển sản phẩm theo hướng chất lượng, an toàn, có giá trị gia tăng cao, theo nhu cầu thị trường, an toàn thực phẩm và bền vững. 

Theo kế hoạch, đến năm 2025, tỉnh sẽ đầu tư phát triển vùng sản xuất nguyên liệu sen tập trung với diện tích khoảng 1.400ha, sản lượng ước đạt 1.148 tấn; tăng cường nghiên cứu ứng dụng giống sen phù hợp với điều kiện tự nhiên, mở rộng sản xuất đối với các giống sen chuyên biệt, phục vụ cho những nhu cầu khác nhau như: hoa trang trí, lấy hạt, lấy ngó, lấy lá, sản phẩm cao cấp, chiết xuất từ sen... Đồng thời tập trung nghiên cứu, đẩy nhanh dự án thí điểm 100ha vùng trồng tại huyện Tháp Mười để đưa ra được giống sen phù hợp với điều kiện tự nhiên, mở rộng sản xuất.

Kế hoạch còn đề ra chỉ tiêu phát triển thêm ít nhất 60 sản phẩm chế biến từ sen được xếp hạng OCOP cấp tỉnh, trong đó có ít nhất 1 sản phẩm chiết xuất từ sen; nâng chất các sản phẩm từ sen hiện có để tham gia chương trình OCOP. Song song đó, thực hiện cấp mã số vùng trồng gắn với truy xuất nguồn gốc sản phẩm cho các vùng sen nguyên liệu và các sản phẩm chế biến; xây dựng các sản phẩm từ sen phục vụ phát triển du lịch và Lễ hội Sen; xây dựng và hoàn thiện ít nhất 3 mô hình canh tác sen an toàn, chuyển đổi sang hữu cơ gắn với liên kết tiêu thụ và du lịch trải nghiệm.

MN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn