Hướng dẫn thực hiện nội dung thông tin và truyền thông thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

Cập nhật ngày: 28/07/2022 10:40:47

Chiều 27/7, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Phạm Anh Tuấn chủ trì hội nghị trực tuyến hướng dẫn thực hiện nội dung TT&TT thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giai đoạn 2021-2025. Tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp có đại diện lãnh đạo Sở TT&TT, Báo Đồng Tháp, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp và các sở, ngành liên quan. 

Tại hội nghị, đại biểu được nghe các nội dung về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các CTMTQG được quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP, ngày 19/4/2022 của Chính phủ; các chỉ tiêu thuộc tiêu chí TT&TT của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; Hướng dẫn thực hiện các nội dung thành phần về TT&TT trong CTMTQG xây dựng nông thôn mới và CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Dự thảo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; Công tác xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung về TT&TT thông trong các CTMTQG giai đoạn 2021-2025.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Tháp

Trong đó, tập trung hướng dẫn việc thực hiện thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; hướng dẫn thực hiện quản lý, sử dụng nguồn vốn được phân bổ theo dự án đảm bảo hiệu quả đầu tư, tránh lãng phí; phân bổ kinh phí cho công tác truyền thông, báo chí; tăng cường xây dựng cơ sở vật chất cho hệ thống TT&TT cơ sở. Các nội dung về TT&TT thông phải được thực hiện theo nguyên tắc đảm bảo không trùng lặp, phải phù hợp với khả năng tiếp cận của người dân và phù hợp tình hình thực tế ở từng địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn yêu cầu, các địa phương nghiên cứu và triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực nội dung TT&TT thuộc các CTMTQG; cần nghiên cứu xây dựng kế hoạch thực hiện phân bổ kinh phí chi tiết, tập trung bám sát vào tiêu chí của từng ngành, địa phương theo các chương trình, dự án; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí trong xây dựng kế hoạch tuyên truyền, quan tâm hơn đến hệ thống truyền thanh cơ sở.

N.LONG

Gửi bình luận của bạn