Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng giúp công tác thi hành án dân sự đạt kết quả tích cực

Cập nhật ngày: 28/09/2021 06:06:57

ĐTO - Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 04 ngày 22/11/2016 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự (THADS), hành chính trên địa bàn tỉnh, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã triển khai, quán triệt đến các thành viên Đảng đoàn HĐND tỉnh nhằm nhận thức về tầm quan trọng trong hoạt động giám sát đối với công tác THADS, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi pháp luật đối với công tác này tại địa phương.


Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên chất vấn và phiên giải trình về công tác thi hành án dân sự

Sau 5 năm thực hiện, công tác này đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đảng đoàn HĐND tỉnh đã lãnh đạo HĐND tỉnh giao Ban Pháp chế thực hiện 9 cuộc khảo sát, 3 cuộc giám sát về công tác THADS. Hoạt động khảo sát, giám sát của Ban Pháp chế trong thời gian qua cũng không ngừng được đổi mới, có nhiều cải tiến về nội dung lẫn phương thức khảo sát, giám sát; nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm theo phương châm thiết thực, hiệu quả; chú trọng việc khảo sát, giám sát bằng hình thức xem trực tiếp hồ sơ và vụ việc THADS có đơn thư khiếu nại, tố cáo, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự ở địa phương.

Qua khảo sát, giám sát, Ban Pháp chế đã có thông báo đánh giá toàn diện những mặt đạt được, chỉ ra những hạn chế còn tồn tại và đã kiến nghị 25 nội dung liên quan đến công tác THADS, hành chính đối với Cục THADS và một số cơ quan có liên quan. Các kiến nghị sau giám sát của Ban Pháp chế đã được cơ quan THADS và các cơ quan, đơn vị có liên quan đồng thuận, tiếp thu và triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên chất vấn và phiên giải trình về công tác THADS liên quan đến các vụ việc đã được cơ quan THADS thụ lý từ ngày 1/7/2015 trở về trước bị kéo dài, chưa thi hành xong mặc dù có điều kiện để thi hành. Để chuẩn bị tốt cho phiên chất vấn và giải trình, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức 16 cuộc khảo sát để nắm thông tin, tư liệu cần thiết làm cơ sở để đại biểu và Thường trực HĐND tỉnh nêu ra những vấn đề cần quan tâm mà chủ yếu là các hạn chế, bất cập liên quan đến công tác THADS để thủ trưởng cơ quan THADS và một số lãnh đạo cơ quan cấp tỉnh có liên quan trả lời, giải trình làm rõ. Qua đó, Thường trực HĐND tỉnh đã có các kết luận và 22 kiến nghị đối với Cục THADS, Tòa án nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

Trên cơ sở các kiến nghị của Thường trực, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, lãnh đạo Cục THADS, Tòa án nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã xây dựng các kế hoạch và triển khai thực hiện. Công tác phối hợp liên ngành để giải quyết các án tồn đọng, kéo dài được quan tâm hơn. Các án có điều kiện thi hành đã được cơ quan THADS 2 cấp tập trung giải quyết với số lượng lớn; nhiều án lúc đầu thuộc loại có điều kiện thi hành nhưng sau đó chưa có điều kiện thi hành đã được cơ quan THADS kịp thời phân loại lại; nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân là người được thi hành án đã nhận được tiền, tài sản theo đúng các bản án, quyết định của Tòa án tuyên đã có hiệu lực pháp luật;...

Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế công tác THADS vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: số vụ việc do cơ quan THADS thụ lý mới ngày càng tăng, tính chất ngày càng phức tạp; chưa tích cực thực hiện việc thông báo cho đương sự tự phân chia tài sản khởi kiện hoặc tự thân chấp hành viên yêu cầu Tòa án chia tài sản chung thuộc hộ gia đình theo luật định; một số cơ quan hữu quan chưa quan tâm đúng mức đến công tác phối hợp THADS; chấp hành viên còn ngán ngại trong việc thi hành các án mà tài sản thi hành có giá trị lớn hơn nhiều lần nghĩa vụ phải thi hành án;...

Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác THADS trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Đảng đoàn HĐND tỉnh kiến nghị Quốc hội về việc giao chỉ tiêu THADS hàng năm cần xem xét giao hợp lý và tương xứng giữa chỉ tiêu thi hành xong về việc và chỉ tiêu thi hành xong về tiền đối với các vụ việc thuộc loại có điều kiện thi hành; chỉ tiêu này cần điều chỉnh, thay đổi hàng năm cho phù hợp với tình hình, kết quả giải quyết án thực tế. Đồng thời kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo cơ quan THADS có giải pháp để giải quyết dứt điểm các án tồn đọng, kéo dài mặc dù có điều kiện thi hành nhưng do chủ quan vẫn chưa thi hành xong.

Trong thời gian tới, Đảng đoàn HĐND tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo HĐND, Thường trực và Ban Pháp chế HĐND tỉnh không ngừng đổi mới, cải tiến hình thức, phương pháp giám sát đối với công tác THADS, hành chính nhằm góp phần giúp công tác này ngày càng tốt hơn, đảm bảo thực thi, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức được thi hành án theo quy định của pháp luật.

T.T

Gửi bình luận của bạn