Tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án sửa đổi Luật

Cập nhật ngày: 28/12/2021 14:01:05

ĐTO - Ngày 28/12, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội thảo trực tuyến với các tỉnh miền Nam về tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Tham dự tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các sở, ngành liên quan.

Đại biểu tham dự hội thảo tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp

Sau hơn 7 năm tổ chức thi hành Luật Đất đai, công tác quản lý đất đai đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo ra hành lang pháp lý đồng bộ, chặt chẽ và khả thi cho việc khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả đất đai; tạo ra những động lực mạnh mẽ cho phát triển đô thị, tăng đáng kể nguồn thu cho ngân sách, đóng góp tích cực cho việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước.

Bên cạnh đó, Luật Đất đai còn một số tồn tại, hạn chế như: hệ thống quy hoạch sử dụng đất chưa đảm bảo tính đồng bộ; công tác định giá đất cụ thể ở một số nơi chưa kịp thời. Quá trình tập trung, tích tụ đất nông nghiệp diễn ra còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn; việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có nơi chưa đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người có đất thu hồi và nhà đầu tư…

 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 254 điều, được bố cục thành 17 chương, so với Luật Đất đai năm 2013, dự thảo Luật tăng 3 chương và 42 điều (trong đó giữ nguyên 72 điều, sửa đổi 132 điều, bãi bỏ 4 Điều và bổ sung 54 điều). Cụ thể, bổ sung thêm 1 chương quy định về phát triển quỹ đất, 1 chương về tổ chức thi hành Luật Đất đai (bao gồm trách nhiệm tổ chức thi hành Luật đất đai và xử lý trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền trong tổ chức thi hành Luật Đất đai); tách chương thu hồi đất, trưng dụng đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư thành 2 chương.

Tại buổi hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, kiến nghị về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất; thu hồi, trưng dụng đất; sử dụng đất thông qua hình thức nhận chuyển nhượng, thuê, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh; chuyển mục đích sử dụng đất; điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất đối với dự án đầu tư có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ; các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; giá đất; phân loại đất theo mục đích sử dụng; thời hạn sử dụng đất…

Tỉnh Đồng Tháp có ý kiến đề xuất cần tiếp tục quy định về giao đất, cho thuê đất theo cả hai hình thức: đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu dự án có sử dụng đất để đảm bảo phù hợp quy định pháp luật đầu tư và hiệu quả sử dụng đất; thu hồi đất với trường hợp không đưa đất vào sử dụng; xây dựng bảng giá đất định kỳ 5 năm một lần và công bố công khai. Khi giá đất phổ biến trên thị trường có biến động, UBND cấp tỉnh điều chỉnh bảng giá đất cho phù hợp, mức điều chỉnh cao hơn không quá 50% so với giá tối đa trong khung giá đất; trường hợp vượt quá 50% thì báo cáo cơ quan ban hành khung giá đất xem xét, quyết định; đồng thời quy định thời hạn chung cho mọi đối tượng sử dụng đất, mọi loại đất và quy định thời hạn sử dụng đất không theo dự án đầu tư.

NGUYỄN LONG

Gửi bình luận của bạn