Triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia

Cập nhật ngày: 19/01/2022 12:00:22

ĐTO - Chiều ngày 18/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa và lãnh đạo các sở, ngành tham dự.


Đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp

Mục tiêu tổng thể của Đề án là ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiện ích: phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái số phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Đề án xác định các nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện với lộ trình của từng nhiệm vụ trong năm 2022 và giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, danh mục với 25 thủ tục hành chính thiết yếu ưu tiên, tích hợp chia sẻ dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và danh mục 52 nhiệm vụ cụ thể thực hiện cùng với phân công trách nhiệm và các mốc thời gian hoàn thành thực hiện Đề án.

Hội nghị đã công bố quyết định phê duyệt danh sách và ra mắt Tổ công tác triển khai đề án gồm 16 thành viên là lãnh đạo các bộ, cơ quan liên quan do Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm làm Tổ trưởng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, các cấp, các ngành cần triển khai quyết liệt để thực hiện thắng lợi đề án này, góp phần thực hiện thành công cuộc chuyển đổi số quốc gia tại Việt Nam. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương bố trí đủ nhân lực về công nghệ thông tin để tổ chức thực hiện Đề án; ưu tiên bố trí kinh phí hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả triển khai Đề án; khẩn trương rà soát, tháo gỡ những bất cập về quy định pháp luật có liên quan để tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ quản lý Nhà nước và cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp…

NGUYỄN LONG   

Gửi bình luận của bạn