Hội Luật gia tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2022

Cập nhật ngày: 07/01/2022 13:28:11

ĐTO - Sáng ngày 7/1, Hội Luật gia tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ông Trần Văn Cường - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến dự.


Hội Luật gia thông qua tờ trình giới thiệu bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ban chấp hành khóa V

Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật gặp nhiều khó khăn, nhưng Hội Luật gia tỉnh đã chủ động, tích cực đề ra nhiều giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra.

Các cấp Hội Luật gia trong tỉnh đã kết nạp 117 hội viên, thành lập 11 Chi hội; tham gia ý kiến vào 314 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, giải quyết khiếu nại và hòa giải cơ sở trên 2.000 vụ việc. Nổi bật, Hội Luật gia các cấp phối hợp với các cấp chính quyền, đoàn thể triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, sáng tạo sát với tình hình thực tế; từng bước giúp Nhân dân nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật. Công tác thi đua khen thưởng đạt nhiều kết quả tốt, năm qua, Hội Luật gia tỉnh được nhận cờ thi đua của Hội Luật gia Việt Nam; có 7 tập thể và 11 cá nhân được Hội Luật gia Việt Nam tặng Bằng khen. Đồng thời, Hội Luật gia tỉnh tặng Giấy khen cho 23 tập thể và 51 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội năm 2021.

 
Hội Luật gia tỉnh nhận cờ thi đua của Hội Luật gia Việt Nam

Ông Đoàn Quốc Cường - Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh cho biết, năm 2022, Hội tiếp tục quan tâm công tác tổ chức, cán bộ và phát triển hội viên; nâng cao chất lượng công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; quyết tâm thành lập mới 2 - 3 Trung tâm Tư vấn pháp luật. Tăng cường phối hợp với cơ quan tư pháp, các tổ chức có liên quan tham gia công tác giám sát thi hành pháp luật, đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật...

Dịp này, Hội Luật gia tỉnh đã biểu quyết miễn nhiệm Ủy viên Ban chấp hành đối với ông Phạm Văn Don nghỉ do điều kiện sức khỏe, bầu bổ sung ông Lâm Văn Nông - Chủ tịch Hội Luật gia huyện Tân Hồng vào Ủy viên Ban chấp hành Hội Luật gia tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2019 -2024, với sự thống nhất cao của các đại biểu. 

K.N

Gửi bình luận của bạn