Số: 68/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 06 tháng 5 năm 2021

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 10/05/2021 09:30:51

Số:  68/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày  06  tháng 5 năm 2021

Đấu giá QSDĐ (ONT) đối với Dự án Khu hành chính xã Tân Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, gồm:Thửa 09, 10, 13 , 16, 19, 22, 23. Diện tích: 90m2/nền; Giá khởi điểm: 216.000.000đ/nền.      

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 10/5/2021 đến 15 giờ ngày 01/6/2021

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào các ngày 01/6, 02/6 và đến 15 giờ ngày 03/6/2021 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình, Đồng Tháp.

- Tiền bán hồ sơ: 200.000đ/hồ sơ

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 04/6/2021 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình.

- Hình thức: Đấu giá bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059; Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình. Điện thoại: 0277 3833 856 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn