Số: 73/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 10 tháng 5 năm 2021

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 12/05/2021 09:16:34

* Quyền khai thác dịch vụ tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp (Thời gian khai thác 03 năm kể từ ngày 01/6/2021 đến hết ngày 30/5/2024), cụ thể:

Căn tin (DT: 84m2); Giá khởi điểm: 432.000.000đ

Nhà giữ xe thân nhân (DT: 170m2); Giá khởi điểm: 288.000.000đ

Quầy bách hóa (DT: 36m2); Giá khởi điểm: 151.200.000đ

* Điều kiện:Người tham gia đấu giá, trúng đấu giá phải thực hiện theo Phương án đấu giá số: 427/YHCT-TCHC ngày 05/4/2021 của Bệnh viện Y học Cổ truyền. Phải có hợp đồng khai thác dịch vụ mà mình đăng ký từ 02 năm trở lên trong thời gian gần nhất.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 12/5/2021 đến 15 giờ ngày 25/5/2021

- Tiền đặt trước: Nộp 10% theo giá khởi điểm các ngày 25/5; 26/5 và đến 15 giờ ngày 27/5/2021 vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp.

- Tiền mua hồ sơ: 200.000đ/hồ sơ

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 28/5/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

 - Hình thức: Đấu giá bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059; Bệnh viện Y học Cổ truyền. Điện thoại: 0277 3851 604;(trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: Cổng thông tin điện tử Quốc gia về Đấu giá tài sản và www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản;

Gửi bình luận của bạn