Số: 74/TBĐG, Đồng Tháp, ngày 10 tháng 5 năm 2021

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 12/05/2021 09:16:47

1. Quyền khai thác dịch vụ tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp (Thời gian khai thác 04 tháng kể từ ngày 01/6/2021 đến hết ngày 30/9/2021), cụ thể:

Căn tin (DT: 866,9m2); Giá khởi điểm: 285.000.000đ

Nhà giữ xe thân nhân (DT: 2.035m2); Giá khởi điểm: 340.000.000đ

Quầy thuốc (DT: 33,3m2); Giá khởi điểm: 360.000.000đ

Điều kiện sau khi trúng đấu giá:

Người tham gia đấu giá, trúng đấu giá phải thực hiện theo Phương án đấu giá số: 477 /PA-BVĐK ngày 09/3/2021 của Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp.

2. Quyền khai thác dịch vụ Quầy thuốc (DT: 69,7m2) tại Trung tâm Y tế huyện Lai Vung, Đồng Tháp. (Thời gian khai thác 03 năm, kể từ ngày 01/6/2021 đến hết ngày 31/5/2024).

Giá khởi điểm: 111.600.000đ

Điều kiện sau khi trúng đấu giá:

Người tham gia đấu giá, trúng đấu giá thực hiện theo phương án 808/PA-TTYT ngày 10/5/2021 của Trung tâm Y tế huyện Lai Vung.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 12/5/2021 đến 15 giờ ngày 25/5/2021.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào các ngày 25/5, 26/5 và đến 15 giờ ngày 27/5/2021 vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp.

- Tiền mua hồ sơ: 200.000đ/hồ sơ

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 28/5/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

09 giờ ngày 28/5/2021 tại Trung tâm Y tế huyện Lai Vung.

- Hình thức: Đấu giá bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

* Ghi chú Riêng mục 2, bán, nhận hồ sơ đăng ký; nhận tiền đặt trước và tổ chức đấu giá tại Trung tâm Y tế huyện Lai Vung.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 02773852059; Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp. Điện thoại: 02773851130; Trung tâm Y tế huyện Lai Vung. Điện thoại: 02773849401 (trong giờ hành chính).

Gửi bình luận của bạn