Số: 154/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 16 tháng 11 năm 2021

Thông báo “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 17/11/2021 08:42:33

* Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo đấu giá Quyền khai thác dịch vụ sử dụng diện tích Chợ, đò, bến khách ngang sông năm 2022, trên địa bàn huyện Thanh Bình (Thời gian từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022). Cụ thể như sau:

- Chợ Cụm dân cư trung tâm xã Bình Thành.

 Giá khởi điểm: 1.100.000.000đ.

- Chợ Thị trấn Thanh Bình. Giá khởi điểm: 1.250.000.000đ.

- Chợ Tân Thạnh. Giá khởi điểm: 375.000.000đ.

- Đò Mương Bà Cả Khánh (Quãng Láo cũ). Giá khởi điểm: 1.050.000.000đ.

- Bến khách ngang sông Tân Bình - An Phong.

 Giá khởi điểm: 4.700.000.000đ.

* Điều kiện tham gia đấu giá: Thực hiện theo Quy định về tổ chức khai thác dịch vụ sử dụng diện tích Chợ, đò, bến khách ngang sông năm 2022 trên địa bàn huyện Thanh Bình và Quy chế của Trung tâm Dịch vụ đấu tài sản tỉnh Đồng Tháp).

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Phòng tài chính – Kế hoạch huyện Thanh Bình, xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 17/11/2021 đến 16 giờ ngày 26/11/2021.

- Nhận tiền đặt trước: Từ 07 giờ 30 phút ngày 29/11/2021 đến 16 giờ tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Thanh Bình (Trong giờ làm việc).

- Tiền bán hồ sơ: Theo qui định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ ngày 30/11/2021 tại Hội trường Ủy ban nhân dân Huyện Thanh Bình.

- Hình thức đấu giá: Bằng phiếu trực tiếp, theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên hệ Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Bình. Điện thoại: 02773 833 117 hoặc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Điện thoại: 0277. 3854517.

 

Gửi bình luận của bạn