Số: 65a/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 05 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 07/06/2024 17:17:56

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo đấu giá tài sản thanh lý do VPUBND tỉnh Đồng Tháp quản lý: Xe ô tô (08 chỗ ngồi) biển số 66A-7979; nhãn hiệu: TOYOTA; loại: INNOVA-G; sản xuất năm 2006; số máy: 1TR-6253199; số khung: RL4XW43G469202665; tên chủ xe: VP Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Giá khởi điểm: 155.000.000 đồng.

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản tại nơi có tài sản: Từ ngày 07/6/2024 đến 15 giờ ngày 18/6/2024.

- Tiền đặt trước: Nộp 31.000.000 đồng vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp từ ngày 18/6/2024 đến 15 giờ ngày 20/6/2024.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 21/6/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ.

- Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 08, Võ Trường Toản, Phường 1, TPCL, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277.3854517.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn