Các trường hợp được sử dụng tạm thời hè phố

Cập nhật ngày: 20/09/2013 04:42:32

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 3/9/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Trong đó, Chính phủ bổ sung một số quy định về sử dụng tạm thời một phần hè phố không vào mục đích giao thông và không được gây mất trật tự, an toàn giao thông. Cụ thể, việc sử dụng tạm hè phố để tổ chức đám cưới, đám tang và điểm trông, giữ xe phục vụ đám cưới, đám tang của hộ gia đình phải thông báo với UBND cấp xã sở tại và không được quá 48 giờ; đối với trường hợp đặc biệt khi tổ chức đám tang cũng không được quá 72 giờ.

Điểm trông, giữ xe phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội thì thời gian sử dụng tạm thời hè phố không quá thời gian tổ chức hoạt động văn hóa đó. Điểm trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng để phục vụ thi công công trình của hộ gia đình thì thời gian sử dụng từ 22 giờ đêm ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau...

Vị trí hè phố được phép sử dụng tạm thời phải đáp ứng đủ các điều kiện như: phần hè phố còn lại dành cho người đi bộ có bề rộng tối thiểu đạt 1,5m; hè phố có kết cấu chịu lực phù hợp với trường hợp được phép sử dụng tạm thời; đồng thời, việc sử dụng tạm một phần hè phố không được gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Nghị định cũng quy định việc sử dụng tạm thời một phần lòng đường không vào mục đích giao thông. Theo đó, lòng đường được phép sử dụng tạm thời không vào mục đích giao thông trong các trường hợp như điểm trông, giữ xe ô tô phục vụ các hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội; thời gian sử dụng tạm thời lòng đường không quá thời gian tổ chức hoạt động đó. Trường hợp làm điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt của doanh nghiệp vệ sinh môi trường đô thị; thời gian sử dụng từ 22 giờ đêm ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.

Lòng đường được phép sử dụng tạm thời không vào mục đích giao thông phải đáp ứng đủ các điều kiện như: không thuộc tuyến quốc lộ đi qua đô thị; phần lòng đường còn lại dành cho các loại phương tiện có bề rộng tối thiểu bố trí đủ 2 làn xe cho một chiều đi; lòng đường có kết cấu chịu lực phù hợp với trường hợp được phép sử dụng tạm thời... Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/10/2013.

Nhật Anh

Gửi bình luận của bạn