Quy định về tuyển dụng công chức

Cập nhật ngày: 22/07/2013 05:11:57

UBND tỉnh vừa ban hành Quy chế tuyển dụng công chức trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Quy chế này quy định về hình thức và nội dung tuyển dụng công chức vào làm việc tại các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh bao gồm: phương thức tuyển dụng, điều kiện dự tuyển, hồ sơ dự tuyển, ưu tiên trong tuyển dụng; quy trình tuyển dụng, tập sự và bổ nhiệm vào ngạch công chức.


Thi kiểm tra chất lượng công chức xã

Nguyên tắc việc tuyển dụng là căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế được giao nhằm lựa chọn những người có đủ tiêu chuẩn, năng lực và phẩm chất để bổ sung vào đội ngũ công chức của tỉnh. Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật. Mọi công dân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định đều được tham gia dự tuyển công chức. Những người được tuyển dụng phải đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch cần tuyển và được phân công đúng vị trí việc làm.

Việc tuyển dụng công chức được thực hiện thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển. Chậm nhất tháng 10 hàng năm, cơ quan sử dụng công chức lập kế hoạch tuyển dụng công chức cho năm kế tiếp trong chỉ tiêu biên chế được giao, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) phê duyệt và tổ chức tuyển dụng theo quy định. Hội đồng tuyển dụng công chức do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập, hoạt động theo từng kỳ thi tuyển hoặc kỳ xét tuyển và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức là có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ phù hợp; không phân biệt loại hình đào tạo và văn bằng chứng chỉ (chính quy, tại chức, liên thông, chuyên tu, từ xa, theo niên hạn hoặc tín chỉ); không phân biệt trường công lập hay ngoài công lập; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ và các điều kiện khác theo yêu cầu vị trí tuyển dụng... Đối với người địa phương khác trúng tuyển, phải có đơn cam kết phục vụ tại nơi đăng ký dự tuyển ít nhất 5 năm.

Có 4 môn thi là môn kiến thức chung; môn nghiệp vụ chuyên ngành, môn ngoại ngữ và môn tin học văn phòng với các hình thức thi viết và trắc nghiệm. Sau khi trúng tuyển, người được tuyển dụng thực hiện chế độ tập sự theo quy định. Đối với các trường hợp được miễn thực hiện chế độ tập sự, sau khi người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ thì cơ quan làm thủ tục bổ nhiệm ngạch công chức theo quy định...

N.A

Gửi bình luận của bạn