Tiếp tục nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa

Cập nhật ngày: 30/03/2023 11:37:21

ĐTO - Ngày 29/3, tại UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (viết tắt là phong trào) và công tác gia đình tỉnh Đồng Tháp năm 2022. Hội nghị được trực tuyến đến các điểm cầu huyện, thành phố trong tỉnh. Tại điểm cầu UBND tỉnh, tham dự có đồng chí Đoàn Tấn Bửu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào tỉnh; đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu phát biểu tại hội nghị

Năm 2022, phong trào và công tác gia đình trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng. Ban Chỉ đạo phong trào các cấp triển khai thực hiện tốt các nội dung của phong trào: đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật, xây dựng môi trường văn hóa, thiết chế văn hóa - thể thao, gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến… Người dân hưởng ứng, tích cực tham gia xây dựng các danh hiệu văn hóa như: gia đình văn hóa, ấp, xã văn hóa nông thôn mới, khóm, phường, thị trấn đô thị văn minh; thực hiện tốt các quy ước khóm, ấp, nếp sống văn minh trong việc tang, việc cưới và lễ hội. Đến cuối năm 2022, toàn tỉnh có hơn 399.400 hộ gia đình được công nhận đạt gia đình văn hóa, đạt 94,1%; ấp, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, khóm, phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh luôn đạt tỷ lệ cao.

Công tác gia đình được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm; tổ chức bộ máy, nhân lực làm công tác gia đình tại cơ sở được củng cố; các mô hình Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững, nhóm phòng, chống bạo lực gia đình tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần phòng ngừa, kéo giảm bạo lực gia đình. Năm 2023, Ban Chỉ đạo phong trào tỉnh đề ra mục tiêu tiếp tục nâng chất lượng phong trào và công tác gia đình; phấn đấu thực hiện đạt một số chỉ tiêu như: gia đình đạt văn hóa đạt 90%, ấp, xã văn hóa nông thôn mới đạt 95%, giảm vụ việc bạo lực gia đình 15%...

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai nội dung Quyết định số 04 ngày 18/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy định tiêu chí, trình tự thủ tục, xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh; Kế hoạch số 46 ngày 15/2/2022 của Ban Chỉ đạo phong trào tỉnh về việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2026. Đại biểu ở các điểm cầu báo cáo tham luận về: thuận lợi và khó khăn trong phối hợp triển khai thực hiện đánh giá công nhận cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu đề nghị Ban Chỉ đạo phong trào các cấp trong tỉnh tập trung củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức hoạt động để thực hiện phong trào đạt hiệu quả cao; tiếp tục đổi mới việc bình xét các danh hiệu văn hóa nhằm nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa trong phong trào; tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo đúng thuần phong mỹ tục của Việt Nam; kịp thời biểu dương các tổ chức, cá nhân điển hình trong phong trào. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng hỗ trợ kỹ năng, kiến thức cho các thành viên Ban Chỉ đạo phong trào các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ. 

MỸ XUYÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn