Huyện Cao Lãnh tăng cường kiểm tra giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bức xúc trong Nhân dân

Cập nhật ngày: 15/06/2022 05:20:41

ĐTO - Ông Lê Chí Thiện - Chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan huyện và Chủ tịch UBND xã, thị trấn chủ động rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh những hạn chế trong quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ; nâng cao vai trò, trách nhiệm thực thi công vụ và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân được giải quyết đầy đủ, kịp thời; thường xuyên xuống địa bàn, đến tận khóm, ấp, Tổ nhân dân tự quản,... để nắm bắt thông tin, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bức xúc của người dân từ khi mới phát sinh. Đồng thời khẩn trương giải quyết hoặc tham mưu UBND huyện trả lời phản ánh, kiến nghị, thắc mắc của người dân, doanh nghiệp do Tổng đài 1022 - tỉnh Đồng Tháp chuyển đến. Thủ trưởng các cơ quan huyện và Chủ tịch UBND xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước UBND huyện nếu để phát sinh phản ánh do giải quyết thủ tục hành chính chậm trễ, do thái độ của công chức khi tiếp xúc với tổ chức, công dân hoặc những vấn đề người dân kiến nghị thuộc thẩm quyền nhưng không giải quyết dứt điểm, kéo dài, gây bức xúc...

TN

Gửi bình luận của bạn