Người dân đã có thể gia hạn thẻ bảo hiểm y tế được giảm trừ mức đóng trên Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Cập nhật ngày: 27/06/2022 09:28:03

ĐTO - Người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình từ người thứ 2 trở lên khi đăng ký tham gia hoặc gia hạn thẻ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia sẽ được tự động tính giảm mức đóng theo qui định (người thứ 2 đóng 70% của người thứ nhất, người thứ 3 đóng 60%, người thứ 4 đóng 50%, người thứ 5 trở đi đóng 40% của người thứ nhất).

Trước đây việc giảm trừ này chỉ thực hiện được khi người tham gia đóng tiền trực tiếp cho nhân viên Đại lý thu, thì nay đã thực hiện được trên Cổng dịch vụ Công Quốc gia từ ngày 24/5/2022.

Về trình tự các bước thực hiện:

 Bước 1: người tham gia kê khai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc trên Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội (BHXH). Việc kê khai phải đầy đủ thông tin gồm: họ và tên, ngày tháng năm sinh; giới tính; số định danh cá nhân; đồng thời kê khai đầy đủ các thành viên gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình có cùng đăng ký thường trú hoặc trạm trú như: mã thẻ BHYT, họ và tên, ngày tháng năm sinh; giới tính, quan hệ với chủ hộ, số tháng đề nghị gia hạn thẻ.

Bước 2: hệ thống phần mềm tự động xác thực:

Trường hợp xác thực thông tin thành viên trong cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư không cùng đăng ký thường trú, trạm trú thì người tham gia liên hệ cơ quan công an nơi cư trú để được hướng dẫn cập nhật, điều chỉnh.

Trường hợp xác thực thông tin thành viên trong CSDL quốc gia về dân cư có cùng đăng ký thường trú, trạm trú thì chương trình phần mềm xác định chính xác số tiền phải đóng của từng thành viên hộ gia đình theo thứ tự được giảm trừ mức đóng theo qui định.

Bước 3: người tham gia nộp tiền trên Cổng Dịch vụ công: căn cứ theo thông báo số tiền phải đóng được xác thực trên phần mềm ở bước 2 người tham gia nộp tiền theo các bước được hướng dẫn trên phần mềm khi thao tác.

Bước 4: phần mềm tự động phân bổ tiền trong hệ thống cơ quan BHXH.

Bước 5: trả kết quả cho người kê khai:

Sau khi thanh toán thành công, hệ thống phần mềm thông báo tới người kê khai: biên lai thu tiền; kết quả gia hạn thành công của từng người tham gia.

Lưu ý: khi người tham gia nhận được thông báo này, thẻ BHYT đã được gia hạn và tiếp tục sử dụng khám chữa bệnh.

Thực hiện giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ BHYT trên Cổng Dịch vụ công quốc gia là một bước tiến dài trong tiến trình thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Nhưng trên tất cả, việc giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ BHYT trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trước mắt đã mang lại nhiều tiện ích cho người tham gia BHYT, giúp tiết kiệm được thời gian công sức, tiện ích, nhanh gọn không phụ thuộc vào thời gian, địa điểm, tránh mọi rủi ro trong di chuyển và an toàn khi không phải sử dụng tiền mặt.

V.H

Gửi bình luận của bạn