Tăng cường công tác quản lý và triển khai thực hiện an toàn vệ sinh lao động

Cập nhật ngày: 10/08/2022 18:03:12

ĐTO - Tăng cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ),  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ - TB&XH), Phòng LĐ - TB&XH các huyện, thành phố đã phối hợp với các ngành triển khai, thực hiện các hoạt động như: mở các lớp huấn luyện, tổ chức tọa đàm, truyền thông; thanh tra, kiểm tra về  ATVSLĐ tại các công ty, doanh nghiệp ở các huyện, thành phố.


Cán bộ quản lý, người lao động các trường THCS, THPT trong tỉnh tham dự tập huấn an toàn vệ sinh lao động tại TP Cao Lãnh

Đến tháng 8/2022, Sở LĐ - TB&XH cùng các ngành liên quan mở 60 lớp tập huấn, huấn luyện với gần 6.000 người tham gia gồm quản lý phụ trách công tác ATVSLĐ và hơn 1.300 người lao động làm việc trong lĩnh vực y tế, an toàn vệ sinh viên. Sở LĐ - TB&XH, Phòng LĐ - TB&XH các huyện, thành phố còn phối hợp chuyển các ấn phẩm thông tin, truyền thông như sách, báo, tờ rơi, tranh áp phích với hơn 2.700 tờ rơi, quyển tài liệu chuyển đến cho người lao động tại các công ty, doanh nghiệp trong tỉnh. Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch định kỳ. Hưởng ứng các hoạt động gắn với công tác ATVSLĐ, các ngành liên quan còn phối hợp tổ chức 3 cuộc thi tìm hiểu pháp luật về ATVSLĐ, an toàn vệ sinh viên giỏi với hơn 500 người tham gia...

Ngoài ra, Sở LĐ -TB&XH còn phối hợp thẩm định tổ chức cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài vào làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tiếp nhận, có ý kiến về nội quy lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Sở LĐ - TB&XH phối hợp với các ngành liên quan thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, với hơn 30 cuộc kiểm tra từ tỉnh đến cơ sở tại 240 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh. Qua kiểm tra, đa số các đơn vị đều thực hiện tốt các quy định, một số trường hợp vi phạm được nhắc nhở để khắc phục. Phòng LĐ - TB&XH các huyện, thành phố, các ngành tham gia tổ chức các hoạt động khám sức khỏe cho người lao động, qua đó, có hơn 12.000 người lao động được khám sức khỏe định kỳ. Sở LĐ - TB&XH, Phòng LĐ - TB&XH các huyện, thành phố đã xem xét, hoàn thiện hồ sơ, biểu dương, khen thưởng 16 tập thể, 5 cá nhân có thành tích tốt trong công tác quản lý, điều hành, thực hiện ATVSLĐ.

Tại huyện Hồng Ngự, Phòng LĐ - TB&XH huyện đã triển khai, hướng dẫn đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện một số các quy định về số giờ làm thêm trong 1 năm, trong 1 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Phòng LĐ - TB&XH phối hợp với Đội kiểm tra liên ngành ATVSLĐ kiểm tra một số cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Qua đó, đã hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện hồ sơ hỗ trợ người lao động thuê nhà làm việc trên địa bàn huyện theo Kế hoạch số 184 ngày 27/5/2022 của UBND huyện Hồng Ngự về triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; ban hành văn bản đề nghị các doanh nghiệp rà soát lao động thuộc đối tượng hỗ trợ...

Trong thời gian tới, Sở LĐ - TB&XH phối hợp với ngành liên quan tăng cường truyền thông; tổ chức các hoạt động thanh, kiểm tra trực tiếp tại các doanh nghiệp trong tỉnh. Đồng thời hướng dẫn, nhắc nhở các đơn vị chưa thực hiện tốt công tác ATVSLĐ có các biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

H.An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn