Tăng cường giải pháp quản lý lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng

Cập nhật ngày: 17/09/2021 18:40:38

ĐTO - Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước và trên thế giới còn diễn biến phức tạp như hiện nay, nhằm bảo đảm sức khỏe cho người lao động tại các nước sở tại, UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố thực hiện các giải pháp để người lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài thực hiện đúng hợp đồng lao động đã ký kết; tuyệt đối không để lao động bỏ trốn ở lại cư trú bất hợp pháp và vi phạm pháp luật nước sở tại. Kịp thời nắm thông tin để hỗ trợ các lao động sắp hết thời hạn đã ký kết trong hợp đồng lao động.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tích cực tuyên truyền cho người lao động và gia đình người lao động thực hiện đúng hợp đồng lao động, nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm pháp luật và biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nước sở tại; những rủi ro do bỏ trốn, cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài.

UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tuyên truyền các lao động làm có thời hạn ở nước ngoài thực hiện đúng hợp đồng lao động đã ký kết; vận động lao động đang cư trú bất hợp pháp tại nước ngoài kịp thời liên hệ ngành chức năng để được tư vấn, hỗ trợ.

Theo UBND tỉnh, từ năm 2014 đến nay, Đồng Tháp đã đưa 9.000 lao động xuất cảnh đi làm việc tại các nước, hiện còn khoảng 6.300 lao động đang làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

T.NG

Gửi bình luận của bạn