Tập huấn về phát triển hợp tác xã và sản phẩm OCOP cho hội viên phụ nữ

Cập nhật ngày: 20/09/2023 16:33:23

ĐTO - Trong 2 ngày (20 - 21/9), tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng quản lý cho hơn 120 đại biểu là cán bộ Hội LHPN các cấp, phụ nữ khởi nghiệp, phụ nữ có sản phẩm tham gia OCOP, thành viên tổ hợp tác, hợp tác xã tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Thanh Hoa - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được nghe đồng chí Huỳnh Kim Khuê - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh chia sẻ chuyên đề “Phát triển sản phẩm OCOP tỉnh Đồng Tháp”. Trong đó, tập trung vào các nội dung như kỹ năng quản lý doanh nghiệp, tổng quan sản phẩm OCOP Đồng Tháp, quy trình đánh giá đạt sản phẩm OCOP và những định hướng phát triển thời gian tới.

Đồng thời đồng chí Lê Quang Cường - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh giới thiệu về HTX kiểu mới; các bước thành lập HTX; các xây dựng phương án sản xuất kinh doanh HTX giai đoạn 2022 - 2027;… Đồng chí Nguyễn Thanh Hoa - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”.

Qua lớp tập huấn góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý kinh doanh cho phụ nữ khởi nghiệp; phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế tập thể, HTX. Từ đó, phát triển, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành; phát huy nội lực, tinh thần hợp tác, khởi nghiệp sáng tạo của phụ nữ trong thời gian tới.

Ngân Nguyễn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn