TP Hồng Ngự đạt nhiều kết quả quan trọng trong thích ứng an toàn và linh hoạt với dịch bệnh

Cập nhật ngày: 12/08/2022 05:35:56

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và vận dụng các kinh nghiệm trong điều hành, những tháng đầu năm 2022, UBND, Chủ tịch UBND TP Hồng Ngự đề ra yêu cầu đối với các phòng, ban, ngành và xã, phường phải luôn đổi mới, sáng tạo trong điều hành, phương thức thực hiện, quyết tâm thực hiện đạt mục tiêu đã đề ra; thường xuyên kiểm tra, đánh giá, kịp thời chỉ đạo xử lý những vấn đề khó khăn, cấp bách trong từng ngành, lĩnh vực, tạo động lực hoàn thành nhiệm vụ. Việc thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội” đạt được nhiều kết quả quan trọng; các hoạt động kinh tế - xã hội đã thích ứng an toàn và linh hoạt với dịch bệnh, có nhiều điểm sáng.

Hoạt động sản xuất của các cơ sở tiểu thủ công nghiệp duy trì ổn định. UBND thành phố luôn chủ động nắm bắt tình hình, tận dụng mọi cơ hội để thúc đẩy quá trình phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội; tập trung thực hiện 3 trọng tâm: khôi phục, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; cơ bản các doanh nghiệp đã hoạt động 100% số lượng và công suất; thị trường hàng hóa được đảm bảo đáp ứng nhu cầu của Nhân dân. Môi trường kinh doanh thuận lợi đã tạo điều kiện cho hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tăng so với cùng kỳ, đã có 14 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 440 tỷ đồng và 140 hộ kinh doanh đăng ký mới với tổng vốn khoảng 20 tỷ đồng; thu hút nhiều nhà đầu tư đến tìm hiểu để hợp tác (có 3 dự án đầu tư: Trường Phan Chu Trinh; Xưởng may miền Nam và Xưởng may mặc Cửu Long River; hỗ trợ NovaGroup, T&T, Hùng Cá, BigC... tiếp cận, khảo sát, nghiên cứu, đánh giá khu vực dự kiến lập quy hoạch dự án và thực hiện các thủ tục liên quan về đầu tư trên địa bàn.

Công tác quy hoạch, phát triển đô thị tiếp tục được quan tâm. Hiện Quy hoạch chung TP Hồng Ngự đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang tiến hành đấu thầu lần 2 (gói thầu kỹ thuật), dự kiến hoàn thành trong quý III/2022; tập trung triển khai 10 quy hoạch phân khu, dự kiến hoàn thành trước quý III/2022 và triển khai 6 quy hoạch chi tiết. Các đồ án quy hoạch được nghiên cứu theo hướng chỉnh trang và mở rộng đất xây dựng đô thị, tạo thêm không gian phát triển cho toàn bộ thành phố, khai thác hiệu quả quỹ đất. Đồng thời triển khai xây dựng đô thị theo kế hoạch phát triển cho từng năm và từng giai đoạn phù hợp với tiềm lực phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, làm cơ sở kêu gọi, thu hút đầu tư, tạo thêm nguồn lực để phát triển đô thị.

UBND thành phố luôn quan tâm chỉ đạo, theo dõi sâu sát và thường xuyên khảo sát thực tế, làm việc với các chủ đầu tư để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo việc thực hiện tuân thủ các quy định hiện hành, nhất là công khai và minh bạch trong công tác đấu thầu, tăng cường trách nhiệm và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư, đã triển khai thi công 61 công trình (24 chuyển tiếp từ năm 2021 và 31 dự án mới), trong đó đã nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng 6 công trình, giải ngân ước đạt 118.954/263,43 tỷ đồng, đạt 45,16%.

Thành phố khẩn trương thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, giải quyết các vướng mắc, phát sinh; xây dựng kế hoạch cụ thể hóa trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong công tác thực hiện đầu tư xây dựng và giải ngân kế hoạch vốn. Đặc biệt chỉ đạo các chủ đầu tư hoàn thành thủ tục chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư đối với các công trình dự kiến khởi công mới năm 2023.

Bên cạnh đó, công tác quản lý đô thị, đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường được quan tâm chỉ đạo và có chuyển biến; tổ chức triển khai Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”, đã hỗ trợ một số hoạt động để thúc đẩy khởi nghiệp trên địa bàn; tiếp tục triển khai các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, duy trì chuỗi sản xuất các ngành hàng chủ lực.

UBND thành phố luôn quan tâm chỉ đạo ngành chuyên môn rà soát, sắp xếp lại Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; xác định chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi là nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Từ đầu năm đến nay, có hơn 20ha đất trồng lúa kém hiệu quả được chuyển đổi sang cây trồng mới như: cây ăn trái, cây công trình... Nhìn chung, tình hình sản xuất và kiểm soát dịch bệnh trong nông nghiệp, chăn nuôi thú y, thủy sản trên địa bàn vẫn tiếp tục được kiểm soát tốt, ổn định. Các mô hình tiên tiến, cách làm hay trong lĩnh vực nông nghiệp được nhân rộng, tiếp tục kêu gọi các công ty, doanh nghiệp đầu tư sản xuất, chế biến các mặt hàng nông sản; khuyến khích người dân phát triển sản xuất tập trung những đối tượng có giá trị kinh tế cao, dễ liên kết tiêu thụ, tạo ra sản phẩm chế biến mang lại giá trị kinh tế cao.

UBND thành phố đã chỉ đạo ngành chuyên môn theo dõi, chỉ đạo sát việc chăm sóc và bảo vệ lúa, hoa màu; chủ động các phương án phòng, chống thiên tai, bệnh dịch trên cây trồng, vật nuôi hiệu quả, đảm bảo nguồn cung cấp thực phẩm an toàn. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được quan tâm, tập trung thực hiện, khai thác, phát triển các sản phẩm truyền thống, sản phẩm tiềm năng sẵn có tại địa phương.

 Với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND thành phố, tình hình kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2022 tiếp tục chuyển biến tích cực, khởi sắc, phục hồi trên hầu hết tất cả các lĩnh vực, hướng tới cả năm hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra. Các ngành, các cấp đã và đang tăng tốc triển khai các nhiệm vụ, tổ chức quán triệt, cụ thể hóa các kế hoạch, chương trình hành động của UBND tỉnh, của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận chuyên đề của Tỉnh ủy, tạo cơ sở quan trọng với hệ thống giải pháp đồng bộ, bao trùm các lĩnh vực trọng tâm để thúc đẩy phát triển.

TN

Gửi bình luận của bạn