6 tháng đầu năm: toàn tỉnh kết nạp trên 1.200 đảng viên

Cập nhật ngày: 09/07/2014 15:14:04

Ngày 9/7/2014, Ban Tổ chức Tỉnh ủy chọn Thành ủy Sa Đéc làm điểm tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2014.


Đại biểu tham dự hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng

6 tháng qua, toàn tỉnh kết nạp được 1.276 đảng viên mới, nâng tổng số lên 52.025 đồng chí.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch A1 sang A2 của tỉnh và bổ sung chức danh chủ chốt nhà nước nhiệm kỳ 2011-2016; phê duyệt kết quả chuyển từ A1 sang A2 quy hoạch cấp ủy, ban thường vụ, các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ tiếp theo của các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý khối đảng, đoàn thể tỉnh giai đoạn 2012-2015 và 2015-2020.

Ban Tổ chức các cấp ủy tập trung thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đề ra và tham mưu cho cấp ủy thực hiện quy trình đánh giá cán bộ và điều chỉnh quy hoạch cán bộ từ A1 sang A2 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời điều chỉnh quy hoạch từ A2 sang A3, để kịp thời chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng các cấp.

Dịp này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy triển khai Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Dương Út

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn