Huyện Hồng Ngự thực hiện đầy đủ kế hoạch cải cách hành chính

Cập nhật ngày: 04/07/2022 19:01:00

http://baodongthap.com.vn/database/video/20220704070144CCHCHN.mp4

 

ĐTO - Ngày 4/7, Đoàn kiểm tra CCHC tỉnh do bà Đỗ Thị Thanh Trang - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó Trưởng đoàn đến kiểm tra công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2022 của huyện Hồng Ngự.


Đoàn kiểm tra
làm việc tại Phòng Nội vụ huyện Hồng Ngự

Qua kiểm tra cho thấy, huyện có ban hành kế hoạch CCHC giai đoạn 2021 - 2030, kế hoạch thực hiện các mô hình CCHC với mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ Nhân dân giai đoạn 2021 - 2026 và các đề án liên quan đến công tác CCHC giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; đồng thời ban hành kế hoạch thực hiện CCHC theo kế hoạch của UBND tỉnh và kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện.

Huyện Hồng Ngự đã triển khai ứng dụng các phần mềm vào giải quyết công việc đã phần nào làm giảm thiểu số lượng giấy tờ, hạn chế được tình trạng lãng phí. Cùng với đó, UBND huyện chỉ đạo các đơn vị, địa phương đăng ký thực hiện mô hình mới, qua đó có 18 đơn vị đăng ký và có một số mô hình được đánh giá cao về tính hiệu quả áp dụng giải quyết thủ tục hành chính. Năm 2022, UBND huyện đề ra 26 nhiệm vụ với 39 hoạt động trên 7 lĩnh vực chính của công tác CCHC. 6 tháng qua, huyện tổ chức triển khai, thực hiện hoàn thành 18 nhiệm vụ với 20 hoạt động. Huyện đã thành lập đoàn kiểm tra CCHC đi kiểm tra các xã, thị trấn để có chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, thiếu sót.


Các thành viên Đoàn kiểm tra làm việc tại xã Thường Thới Hậu A

Bên cạnh kết quả đạt được, huyện cũng còn một số hạn chế như tình trạng hồ sơ trễ hẹn trên hệ thống phần mềm do người phụ trách thao tác luân chuyển hồ sơ chậm; tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả qua Dịch vụ bưu chính công ích còn thấp; phần mềm Một cửa điện tử còn phát sinh lỗi nên ảnh hưởng đến việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Trước đó, Đoàn kiểm tra đến kiểm tra hồ sơ thực tế tại 2 xã Thường Thới Hậu A, Thường Lạc của huyện Hồng Ngự.

DƯƠNG ÚT

Gửi bình luận của bạn