Tổ chức Chương trình đối thoại trực tuyến về công tác cải cách hành chính

Cập nhật ngày: 01/05/2022 05:17:30

ĐTO - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch Tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại trực tuyến giữa lãnh đạo tỉnh với cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên, thanh niên về công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Đồng Tháp năm 2022.

Chủ đề Chương trình đối thoại trực tuyến: “Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số”. Nội dung đối thoại gồm thông tin những nội dung cơ bản trong Kế hoạch CCHC tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2030 và các mô hình mới, cách làm hay nhằm hướng tới xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số.

Đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng; tiếp thu những giải pháp, đề xuất và kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên, thanh niên trong công tác CCHC. Đặc biệt, tập trung vào trọng tâm chủ đề “Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số”; giải đáp những kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên, thanh niên về công tác CCHC; kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện công tác CCHC trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì Chương trình đối thoại trực tuyến tại điểm cầu của tỉnh và được kết nối tới 12 điểm cầu các huyện, thành phố. Dự kiến tổ chức Chương trình đối thoại trong quý II năm 2022.

T.T

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn