Tăng cường hiệu quả công tác lý lịch tư pháp

Cập nhật ngày: 15/05/2023 12:25:42

ĐTO - Để triển khai thực hiện tốt Công văn số 1696 ngày 28/4/2023 của Bộ Tư pháp về phối hợp tăng cường hiệu quả công tác lý lịch tư pháp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn biết việc nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định hoặc đăng ký trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh (https://dichvucong.dongthap.gov.vn) để giảm tải số lượng công dân đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh.


Cổng dịch vụ công của tỉnh Đồng Tháp (https://dichvucong.dongthap.gov.vn
)

Sở Tư pháp có trách nhiệm xây dựng tài liệu tuyên truyền về công tác lý lịch tư pháp. Đồng thời phối hợp với các ngành có liên quan hướng dẫn nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính công ích; đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến. Bố trí công chức, kinh phí thực hiện cho công tác lý lịch tư pháp.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Tư pháp rà soát, cập nhật đầy đủ các thủ tục hành chính lĩnh vực lý lịch tư pháp trên Cổng dịch vụ công tỉnh đảm bảo thông suốt, kịp thời để tổ chức, người dân khai thác sử dụng dịch vụ công trực tuyến có hiệu quả. Đảm bảo việc kết nối liên thông giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh với Phần mềm quản lý lý lịch tư pháp dùng chung của Bộ Tư pháp.

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp tiếp tục thực hiện các giải pháp sắp xếp, bố trí, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hiện tiếp nhận, trả kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh đảm bảo kịp thời, đúng quy định pháp luật.

Bưu điện tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn Bưu điện cấp huyện, xã tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của pháp luật; thực hiện tiếp nhận và trả kết quả nhanh chóng, kịp thời, tránh thất lạc hồ sơ của công dân.

NP

Gửi bình luận của bạn