Tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích thuộc ngành tư pháp

Cập nhật ngày: 10/08/2021 06:18:07

ĐTO - Để chủ động phòng, chống dịch Covid-19, hạn chế việc đi lại, tụ tập đông người trong yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), Sở Tư pháp khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và dịch vụ bưu chính công ích đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.

Cụ thể, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 ở các lĩnh vực: công chứng, luật sư, tư vấn pháp luật, hòa giải thương mại, giám định tư pháp, trọng tài thương mại, quản tài viên, đấu giá tài sản, đăng ký biện pháp bảo đảm, hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước, phổ biến pháp luật truy cập địa chỉ https://dichvucong.dongthap.gov.vn.

Bước 1: Đăng nhập (nếu có tài khoản công dân), đăng ký tài khoản (nếu chưa có tài khoản công dân). Bước 2: chọn cơ quan Sở Tư pháp, cấp huyện hoặc cấp xã; chọn lĩnh vực muốn thực hiện TTHC. Bước 3: tìm TTHC muốn thực hiện trong danh sách, chọn thực hiện. Bước 4: kiểm tra thông tin ở Trang đơn (các trường có dấu (*) là bắt buộc phải có thông tin) và chọn Lưu. Bước 5: đính kèm giấy tờ (Hệ thống cho phép đính kèm các file .docx, .xlsx, .pdf, .jpg). Bước 6: chọn nộp hồ sơ.

Để thực hiện đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến: Bước 1: truy cập vào địa chỉ https://lltptructuyen.moj.gov.vn. Bước 2: chọn đối tượng nộp hồ sơ và chọn nơi thường trú hoặc tạm trú. Bước 3: chọn nhập Tờ khai. Bước 4: cung cấp đầy đủ thông tin và đính kèm file theo yêu cầu. Bước 5: chọn tiếp tục. Bước 6. nhập mã xác nhận và chọn tiếp tục. Bước 7: ghi lại mã số hồ sơ trực tuyến và chọn hoàn thành. (Lưu ý các trường dữ liệu có dấu (*) là bắt buộc nhập, các file đính kèm phải sử dụng bản chính và chuyển qua file .pdf hoặc file .jpg; có thể nén thành 1 file để đính kèm).

Để đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ hẹn giờ thực hiện tại nhà, tổ chức, cá nhân liên hệ Bưu điện gần nhất trên địa bàn để nộp hồ sơ và nhận kết quả tại nhà hoặc liên hệ số điện thoại (02773.871171) để được Bưu điện tỉnh Đồng Tháp hướng dẫn cụ thể.

Tổ chức, cá nhân sẽ thực hiện nộp lệ phí khi đến nhận kết quả đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Riêng đối với dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ hẹn giờ thực hiện TTHC tại nhà thì tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp cho nhân viên bưu điện mà không cần phải đến Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công.

T.T

Gửi bình luận của bạn