Tăng cường thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến và bưu chính

Cập nhật ngày: 02/07/2021 10:47:29

ĐTO - Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, có thể ảnh hưởng đến hoạt động tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của tổ chức, công dân trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện thực hiện nghiêm túc, triệt để các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh tại Bộ phận Một cửa các cấp theo các chỉ đạo của UBND tỉnh và khuyến cáo của ngành y tế.

Đồng thời thông tin, tuyên truyền, vận động bằng các biện pháp phù hợp, đồng bộ để cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích, nhất là việc trả kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích nhằm hạn chế số lượng người trực tiếp thực hiện TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp. (Người dân có thể liên hệ Tổng đài 1022 - Di động gọi số: 0277 1022 để nối máy đến Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công, Bộ phận Một cửa cấp huyện nắm thông tin trước khi đến trực tiếp, tránh tình trạng tập trung đông người cục bộ có thể xảy ra).

Tại các địa phương đang có nguy cơ cao, dịch bệnh diễn biến phức tạp, có ca lây nhiễm trong cộng đồng phải đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để người dân, tổ chức chỉ thực hiện TTHC trong trường hợp thật sự cấp thiết.

T.T

Gửi bình luận của bạn