Tổng đài 1022 xử lý, giải quyết hơn 98% ý kiến, phản ánh, kiến nghị

Cập nhật ngày: 13/07/2021 06:18:39

ĐTO - Trong 6 tháng đầu năm 2021, Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp (Tổng đài 1022) tiếp nhận và thực hiện 3.490 cuộc gọi, 579 lượt tương tác qua các kênh 1022 (Email, Zalo, Facebook, Website, App Mobile) của người dân, doanh nghiệp. Điện thoại viên đã tiếp nhận và lập 3.959 phiếu xử lý ý kiến, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân (tăng 1.515 phiếu so với cùng kỳ năm 2020). Trong đó, có 1.656 phản ánh, kiến nghị, hỏi đáp thông tin liên quan đến thủ tục hành chính. Phần lớn những phản ánh, kiến nghị tập trung vào các lĩnh vực: Công an (căn cước công dân), đất đai, chính sách bảo trợ, bảo hiểm xã hội, giao thông vận tải, tư pháp, điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước, vệ sinh môi trường, đặc biệt là các thông tin liên quan đến diễn biến dịch bệnh Covid-19... Các yêu cầu đều được điện thoại viên tiếp nhận và lập phiếu xử lý kịp thời.


Điện thoại viên của Tổng đài 1022 tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận ý kiến, phản ánh của người dân

Qua đó, Tổng đài 1022 đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương giải quyết 3.900 ý kiến (đạt hơn 98%), hiện còn 59 ý kiến, phản ánh đang được cơ quan có liên quan kiểm tra, giải quyết. Trong đó, số phiếu tổ chức, cá nhân đánh giá hài lòng về kết quả giải quyết hoặc thông tin phản hồi là hữu ích đạt 3.638/3.900 phiếu (chiếm hơn 93%). Trong quá trình vận hành Tổng đài 1022, Văn phòng UBND tỉnh (trực tiếp là Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công) theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình thực hiện việc tiếp nhận, xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương; đăng các tin tức, bài viết có liên quan lên các kênh 1022; đồng thời hỗ trợ và cung cấp các thông tin cần thiết để điện thoại viên thực hiện nhiệm vụ...

Nhìn chung, việc triển khai thực hiện Đề án thí điểm thành lập Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 trên địa bàn tỉnh thời gian qua đạt kết quả tốt, mang lại lợi ích thiết thực, thu hút rất nhiều phản ánh, kiến nghị, hỏi đáp thông tin của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, số lượng cuộc gọi đến, số lượng phiếu tiếp nhận hằng tháng duy trì ổn định và có xu hướng tăng dần.

Đặc biệt, công tác phối hợp tiếp nhận, xử lý và trả lời yêu cầu, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp giữa Tổng đài 1022 với các cơ quan, đơn vị, địa phương được thực hiện tốt theo Quy chế được UBND tỉnh ban hành. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện tốt việc cung cấp thông tin, kịp thời phản hồi các góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp gồm: Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND TP.Cao Lãnh, UBND huyện Châu Thành...

Kết quả hoạt động của Tổng đài đã đáp ứng tốt nhu cầu thông tin và việc tiếp nhận, phản hồi các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức; góp phần thực hiện tốt trách nhiệm giải trình của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh đối với người dân, doanh nghiệp; từng bước tạo được niềm tin của người dân, tổ chức trên địa bàn tỉnh về kênh thông tin được UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện này.

Thời gian tới, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý và trả lời yêu cầu, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp qua Tổng đài. Đồng thời tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình hoạt động của Tổng đài 1022, đặc biệt là các phản ảnh, kiến nghị của người dân để tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời; đảm bảo thực hiện tốt mục đích, ý nghĩa của Đề án thí điểm thành lập Tổng đài 1022 trên địa bàn tỉnh, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Bên cạnh đó, điện thoại viên nâng cao kiến thức, tích lũy kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tiếp nhận yêu cầu và phản hồi kịp thời đến tổ chức, công dân; tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

THANH TRÚC

Gửi bình luận của bạn