Nâng cao chất lượng phục vụ đội ngũ cán bộ, công chức, hướng đến sự hài lòng của người dân

Cập nhật ngày: 16/07/2021 10:16:14

ĐTO - Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác cải cách hành chính (CCHC), kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) cũng như của các cơ quan hành chính nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trực tiếp chỉ đạo mạnh mẽ hơn nữa việc tổ chức thực hiện công tác CCHC, kiểm soát TTHC tại sở, ngành, địa phương mình.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành từ tỉnh đến huyện thường xuyên theo dõi, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức chậm trễ, thiếu trách nhiệm trong giải quyết các TTHC hoặc nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; quan tâm thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng, năng lực và tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ CCHC, cải cách TTHC.

Đặc biệt, trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp như hiện nay, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các địa phương tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động hành chính; nâng cao tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử văn bản trên môi trường mạng; có giải pháp, hình thức phù hợp hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ở các lĩnh vực có nhiều giao dịch phát sinh; thực hiện có hiệu quả và nâng cao tỷ lệ hồ sơ TTHC tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích, hạn chế việc người dân, doanh nghiệp phải tiếp xúc trực tiếp với cán bộ, công chức nhằm tránh những tiêu cực có thể phát sinh.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra việc thực hiện TTHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình để có biện pháp chấn chỉnh trong việc giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; tiếp tục thực hiện có chất lượng việc rà soát, kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa TTHC; loại bỏ các chi phí không cần thiết cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời nghiên cứu, áp dụng thêm các sáng kiến cải cách TTHC; nhân rộng các mô hình cải cách TTHC đã triển khai có hiệu quả, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư và Nhân dân trong giải quyết TTHC.

K.N

Gửi bình luận của bạn