Lực lượng Cảnh sát Cơ động Đồng Tháp

60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Cập nhật ngày: 28/09/2019 05:43:56

ĐTO - Ra đời trong hoàn cảnh cuộc Cách mạng miền Nam có nhiều chuyển biến quan trọng, cam go và quyết liệt, cuối năm 1959, Tỉnh ủy chủ trương củng cố tổ chức nhằm đẩy mạnh công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng. Quán triệt Chỉ thị của Trung ương cục, ngày 27/9/1959, Ban An ninh tỉnh Kiến Phong quyết định thành lập đơn vị An ninh vũ trang (gọi tắt là C279), nay là Lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) Công an tỉnh Đồng Tháp.


Lực lượng Cảnh sát Cơ động ra quân phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp Tỉnh ủy và Ban An ninh tỉnh, cán bộ, chiến sĩ (CB,CS) đơn vị đoàn kết, khắc phục khó khăn, tự tạo vũ khí, khí tài và tự túc về lương thực; thường xuyên trồng cây gây rừng, tạo mô hình giả để đánh lạc hướng địch; xây dựng nhiều hầm bí mật trên khô, dưới nước để phục vụ các đồng chí lãnh đạo tỉnh trú ẩn khi cần thiết...

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đơn vị bảo vệ an toàn cơ quan Tỉnh ủy, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, bí mật, kịp thời phục vụ công tác lãnh đạo của Tỉnh ủy; trực tiếp chiến đấu hàng chục trận, tiêu diệt 208 tên địch, trong đó có 78 tên Mỹ, 1 Ban chỉ huy Đại đội ngụy, bắn bị thương 150 tên, bắt sống 30 tên, có 2 tên trung úy, thu 50 súng trong đó có 2 cây súng cối 60 ly, 6 súng M79, 1 súng M16, 1 ống nhòm hồng ngoại tuyến, 7 máy thông tin PRC25, 6 tấn đạn, phá hủy 5 xuồng, bắn rơi 2 máy bay trực thăng. Tuy nhiên, 10 CB,CS đơn vị cũng đã anh dũng hy sinh.

Phát huy truyền thống vẻ vang các thế hệ trong kháng chiến, từ đó đến nay, lực lượng CSCĐ Công an Đồng Tháp luôn lấy sự bình yên của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu và trở thành phương châm hành động trong thực hiện nhiệm vụ. Trải qua những năm tháng xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CSCĐ Công an Đồng Tháp luôn xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền, là chỗ dựa vững chắc của nhân dân, góp phần quan trọng cùng các lực lượng Công an trong tỉnh bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Trong mọi hoàn cảnh, ở giai đoạn nào CSCĐ cũng là lực lượng có nhiệm vụ chủ công bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân; bảo vệ an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị và đoàn khách Trung ương đến làm việc tại địa phương; tham gia đảm bảo an ninh, trật tự, giải quyết các “điểm nóng”, trấn áp các vụ gây rối, bạo loạn và chống khủng bố; tuần tra vũ trang bảo đảm an ninh, trật tự trên tuyến, địa bàn trọng điểm.

Nhìn lại chặng đường 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ CB,CS lực lượng CSCĐ Công an Đồng Tháp luôn nêu cao ý chí cách mạng, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, cùng các lực lượng nghiệp vụ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng quê hương Đất Sen hồng giàu đẹp; khẳng định vị trí quan trọng của mình trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Đảng ủy, lãnh đạo Phòng CSCĐ không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ huy; sử dụng đồng bộ các biện pháp chính trị, pháp luật và nghiệp vụ; khả năng tổ chức chỉ huy hiệp đồng tác chiến; luôn đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện; tăng cường công tác nghiệp vụ cơ bản, kịp thời giải quyết có hiệu quả các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự tại các mục tiêu bảo vệ; bổ sung hoàn chỉnh các phương án cơ động chiến đấu, phương án bảo vệ cơ quan Đảng, Nhà nước, sự kiện chính trị;...

Với những thành tích qua 60 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, đơn vị được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu đơn vị “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; tặng thưởng 1 Huân chương Quân công (hạng 3), 6 Huân chương Giải phóng (hạng 1,2,3), 7 Huy chương Giải phóng (hạng 3,4), 18 Huy chương Quyết thắng, 12 danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ quyết thắng (cấp 1,2,3) và 77 Bằng khen, Giấy khen các loại; truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng trang nhân dân cho 3 đồng chí (Nguyễn Văn Dánh, Nguyễn Văn Phấn và Liệt sĩ Lê Văn Lương).

Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, tấm gương sáng qua các thời kỳ, CB,CS Phòng CSCĐ đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Một là: Tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang của thế hệ đi trước; chú trọng đổi mới nâng cao chất lượng các mặt công tác; chủ động nắm tình hình, nghiên cứu tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cơ động do Bộ Công an và Bộ Tư lệnh CSCĐ chỉ đạo phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương; phối hợp Công an đơn vị, địa phương triển khai các biện pháp vũ trang chiến lược nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội tại địa phương trong tình hình mới.

Hai là: Đảng ủy, lãnh đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào “Công an nhân dân (CAND) học tập thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ” và thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và ngành công an...

Ba là: Thường xuyên làm tốt công tác “rèn cán, luyện quân”, theo phương châm “CB,CS CSCĐ có bản lĩnh chính trị, bản lĩnh chiến đấu và phong cách chính quy; có tinh thần tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; có ý thức trách nhiệm xây dựng đơn vị, công tác, học tập; có phẩm chất cách mạng, lối sống văn minh trong sáng, kỷ cương. Sẵn sàng chiến đấu, hi sinh bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Bốn là: Thường xuyên bổ sung, tổ chức tập luyện thuần thục các phương án cơ động chiến đấu; phương án bảo vệ mục tiêu; tổ chức ứng trực sẵn sàng chiến đấu, kịp thời hỗ trợ các đơn vị đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.

Năm là: Thực hiện tốt các quy định của Đảng, Nhà nước và ngành công an về công tác cán bộ, chế độ chính sách; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng gương tiêu biểu trong quá trình công tác chiến đấu và học tập của CB,CS CSCĐ; thực hiện tốt phong trào quần chúng; đền ơn đáp nghĩa, giao lưu học tập kinh nghiệm; quan tâm công tác tổng kết lịch sử và công tác hậu cần kỹ thuật.

Phát huy truyền thống vinh quang 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, với tinh thần thép, bản lĩnh chính trị vững vàng, truyền thống đoàn kết gắn bó, lực lượng CSCĐ tiếp tục quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần cùng các lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh 

Trưởng Phòng Cảnh sát Cơ động

Gửi bình luận của bạn