Áp dụng biện pháp hành chính nguy cơ cao trong phòng, chống dịch bệnh đối với 4 xã, thị trấn

Cập nhật ngày: 20/11/2021 18:46:57

ĐTO - Chủ tịch UBND huyện Lấp Vò Nguyễn Thị Nhanh vừa ký quyết định áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch Covid-19 ở cấp độ 3 (nguy cơ cao) theo Kế hoạch số 306 ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp, đối với các xã, thị trấn gồm: xã Mỹ An Hưng B, Mỹ An Hưng A, Định Yên và thị trấn Lấp Vò (huyện Lấp Vò).


Chợ Lấp Vò tọa lạc thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò chỉ được hoạt động tối đa 70% công suất và đảm bảo công tác phòng, chống dịch

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện, thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ vào kế hoạch của UBND tỉnh về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm mục tiêu kép, chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể, phấn đấu trong năm 2021. Thời gian áp dụng từ ngày 20/11/2021.

Dũng Chinh

Gửi bình luận của bạn