Thẩm tra các văn bản thuộc lĩnh vực pháp chế trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh

Cập nhật ngày: 19/11/2021 15:03:28

Ngày 19/11, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức họp thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa X. Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Nguyễn Hữu Đức -Trưởng Ban Pháp chế chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ngành có liên quan.


Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra các văn bản thuộc lĩnh vực pháp chế

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ ba, Ban Pháp chế tổ chức thẩm tra về Tờ trình số 113 ngày 10/11/2021 của UBND tỉnh về dự thảo Nghị quyết giao biên chế công chức năm 2022; dự thảo Nghị quyết phê duyệt tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập, hội có tính chất đặc thù và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68 trong các cơ quan, đơn vị và địa phương của tỉnh Đồng Tháp năm 2022; Tờ trình số 95 ngày 4/11/2021 của UBND tỉnh về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định việc xử lý các cơ sở trên địa bàn quản lý không đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy, chữa cháy có hiệu lực thi hành;

Ngoài ra, các đại biểu thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; cải cách hành chính; quốc phòng - an ninh; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; các báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự.

Qua thảo luận, các đại biểu cơ bản thống nhất với báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế. Bên cạnh đó, các đại biểu có ý kiến đề nghị báo cáo cần làm nổi bật việc tập trung các nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh thời gian qua; cần có chỉ đạo quản lý, xử lý nghiêm việc khai thác đất mặt trái phép; giải pháp phòng ngừa tình trạng chiếm dụng vốn hợp tác xã… Ông Nguyễn Hữu Đức - Trưởng Ban Pháp chế ghi nhận, tiếp thu ý kiến của các đại biểu để Ban Pháp chế hoàn chỉnh sửa các báo cáo trình tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới .

THANH TRÚC

Gửi bình luận của bạn