Kiện toàn tổ chức, bộ máy quản lý các quỹ để tăng hiệu quả hoạt động

Cập nhật ngày: 19/11/2021 17:31:14

ĐTO - Chiều ngày 19/11, bà Nguyễn Thị Kim Tuyến - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh có buổi làm việc với Sở Tài chính về tình hình quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách từ năm 2017-2020. Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự.


Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo với đoàn giám sát

Báo cáo với đoàn giám sát, lãnh đạo Sở Tài chính đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch tài chính từ năm 2017-2020 và phương hướng trong thời gian tới của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; đồng thời, nêu lên các nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của các quỹ. Qua đó, Sở Tài chính và các đơn vị hội quản lý các quỹ đưa ra các kiến nghị, đề xuất.

Về Quỹ Phòng, chống thiên tai cần sắp xếp lại bộ máy Ban quản lý Quỹ; có giải pháp xử lý đối với trường hợp dự nợ mang sang; hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định 78/2021/NĐ-CP, như quy định số lượng thành viên, thành phần tham gia Hội đồng quản lý Quỹ, Ban kiểm soát; chế độ Kế toán áp dụng cho Quỹ; quy định rõ các nội dung chi quản lý điều hành hoạt động của Quỹ.

Đối với Quỹ Khuyến học Nguyễn Sinh Sắc, để có thể tăng mức hỗ trợ cho các em học sinh, sinh viên trong thời gian tới, Sở Tài chính đề nghị các ngành, các cấp quan tâm vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ Quỹ Khuyến học Nguyễn Sinh Sắc. Về Quỹ Đền đơn đáp nghĩa và Bảo trợ trẻ em, Ban Quản lý Quỹ cần tích cực hỗ trợ tuyên truyền và vận động các nguồn lực để Quỹ này thực sự trở thành địa chỉ tin cậy, cầu nối giữa nhà tài trợ và trợ giúp được nhiều đối tượng chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, kiến nghị Trung ương sớm có văn bản hướng dẫn thống nhất về tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em và văn bản hướng dẫn quy định thống nhất về hệ thống tổ chức Quỹ từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Về Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh, nhằm thông qua nguồn vốn Quỹ này để thúc đẩy kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể và liên kết kinh tế trong nông nghiệp có điều kiện phát triển, góp phần thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh… kiến nghị HĐND, UBND tỉnh tiếp tục phân bổ nguồn vốn ngân sách cho Quỹ hàng năm. Riêng Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế thì không có đề xuất, kiến nghị.


Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Kim Tuyến phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá hoạt động của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách là cần thiết, có ý nghĩa xã hội lớn, là phương tiện cho các đoàn thể nâng cao hoạt động phong trào, thu hút quần chúng vào tổ chức hội. Tuy nhiên, về mục tiêu huy động nguồn lực ngoài ngân sách, bên cạnh các quỹ thực hiện đạt yêu cầu, còn có quỹ chưa đạt; có quỹ chưa thực hiện tốt việc vận hành.

Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến đề nghị cần làm rõ hơn vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý các quỹ; kiện toàn tổ chức, bộ máy quản lý quỹ và cập nhật quy định mới để tăng hiệu quả hoạt động; việc điều hành quỹ gắn với cơ chế công khai, minh bạch qua các kênh; đồng thời, rà soát lại các quy định có liên quan để kiến nghị trung ương có quy định mới phù hợp hơn, tạo điều kiện cho các quỹ hoạt động thuận lợi.

THANH TRÚC

Gửi bình luận của bạn