Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên khóa 4 Ban tổ chức Huyện ủy Lai Vung

Cập nhật ngày: 03/10/2012 08:23:19

vừa phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới khoá 4 năm 2012 cho 50 đảng viên mới đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc Huyện ủy.

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới diễn ra từ ngày 1 đến ngày 10/10/2012, tập trung vào 9 nội dung lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến nội dung trau dồi kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tổ chức cơ sở của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; đạo đức cách mạng của người đảng viên; không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng là Người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam...

Ngoài những giờ nghe báo cáo viên trình bày, học viên còn có những buổi thảo luận, tự nghiên cứu và làm kiểm tra cuối khóa học. Đây điều kiện để đảng viên mới học tập, nâng cao trình độ nhận thức, rèn luyện lý luận chính trị đáp ứng công việc cụ thể tại cơ quan, đơn vị mình và phấn đấu trở thành đảng viên chính thức.

Minh Trác

Gửi bình luận của bạn