Các Đoàn đại biểu đã đóng góp 254 lượt ý kiến vào Văn kiện trình Đại hội

Cập nhật ngày: 19/10/2020 12:45:21

http://baodongthap.com.vn/database/video/20201019010124dongopykien.mp4

ĐTO - Sáng ngày 19/10/2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiếp tục bước vào ngày làm việc thứ 2.


Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe đồng chí Lê Thành Công - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thay mặt Đoàn Chủ tịch, trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình những nội dung qua thảo luận còn có ý kiến khác nhau đối với Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.


Đồng chí Lê Thành Công
báo cáo tiếp thu, giải trình một số ý kiến khác nhau đối với Văn kiện trình Đại hội         

Theo đồng chí Lê Thành Công, thực hiện quy trình lấy ý kiến đóng góp Văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các Đoàn đại biểu đã tổ chức hội nghị thảo luận bảo đảm thời gian, chất lượng, yêu cầu đặt ra, không khí thảo luận sôi nổi, ý kiến đóng góp thẳng thắn, tập trung, trách nhiệm cao. Qua tổng hợp ý kiến thảo luận tại 14 Đoàn đại biểu, có 254 lượt ý kiến đóng góp vào Văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Có nhiều ý kiến phân tích, làm sáng tỏ, sâu sắc thêm và bổ sung nhiều nội dung quan trọng trên từng lĩnh vực cụ thể, đề xuất bổ sung một số nhận định, đánh giá, đặc biệt có nhiều ý kiến bổ sung các giải pháp thiết thực để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.


Các đại biểu nghiên cứu, cho ý kiến biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu bằng phiếu

Đối với nhóm ý kiến đề nghị bổ sung giải pháp cụ thể trên một số lĩnh vực, sẽ được tiếp tục nghiên cứu cụ thể hoá vào các nghị quyết, chương trình hành động được ban hành vào đầu nhiệm kỳ và trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong suốt nhiệm kỳ. Đại hội cũng tiến hành lấy ý kiến biểu quyết bằng phiếu một số chỉ tiêu chủ yếu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời, tất cả đại biểu tại Đại hội đều biểu thị thống nhất với nội dung Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Đồng chí Phan Văn Thắng trình bày báo cáo về yêu cầu, tiêu chuẩn cơ cấu và số Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Phan Văn Thắng trình bày báo cáo về yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu và số lượng Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khoá XI. Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết, thống nhất cao với số lượng BCH Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khoá XI là 51 đồng chí, tại Đại hội bầu 50 đồng chí. Đoàn Chủ tịch Đại hội đề cử danh sách nhân sự do BCH Đảng bộ tỉnh khoá X chuẩn bị. BCH Đảng bộ tỉnh khoá X chuẩn bị danh sách nhân sự bầu cấp ủy khóa XI gồm 58 đồng chí để bầu lấy 50 đồng chí.

Để công tác bầu cử BCH Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa XI được dân chủ đúng quy định, các đại biểu thảo luận ở các Đoàn về nhân sự Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khoá XI, việc ứng cử và đề cử theo Đoàn đại biểu. Các Đoàn đã thống nhất theo danh sách do BCH Đảng bộ tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 chuẩn bị giới thiệu nhân sự BCH Đảng bộ tỉnh khoá XI với số lượng là 58 đồng chí, không có đại biểu ứng cử và đề cử thêm tại các Đoàn đại biểu.


Đại biểu biểu quyết danh sách bầu cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI

Đoàn Chủ tịch giới thiệu danh sách Ban Kiểm phiếu và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội. Ban Kiểm phiếu gồm 17 đồng chí, giúp Đoàn Chủ tịch thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn và kiểm phiếu bầu cử trong Đại hội. Để công tác kiểm phiếu bầu cử được thực hiện chính xác, nhanh và đúng quy trình, Đoàn Chủ tịch thống nhất sử dụng Phần mềm kiểm phiếu Đại hội Đảng do Ban Tổ chức Trung ương phát hành tại Đại hội. Các đại biểu thống nhất cho trưng dụng 5 cán bộ kỹ thuật tham gia hỗ trợ vận hành phần mềm kiểm phiếu.


Phát danh sách trích ngang của nhân sự được giới thiệu bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho đại biểu

Chiều nay (19/10), Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI tiếp tục làm việc tại hội trường với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Báo Đồng Tháp sẽ tiếp tục thông tin diễn biến tiếp theo của Đại hội.

Nhóm PV CT-XH

Gửi bình luận của bạn