Công nhận danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” và “Doanh nhân năng động sáng tạo” năm 2021

Cập nhật ngày: 12/01/2022 18:50:43

ĐTO - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa vừa ký các quyết định công nhận danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu”, “Doanh nghiệp nhỏ và vừa tiêu biểu”, “Doanh nhân năng động sáng tạo” tỉnh năm 2021.


Công ty TNHH máy nông nghiệp Minh Đức (thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng) được công nhận danh hiệu “Doanh nghiệp nhỏ và vừa tiêu biểu” năm 2021

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh công nhận danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” cho 27 đơn vị; danh hiệu “Doanh nghiệp nhỏ và vừa tiêu biểu” cho 30 đơn vị và danh hiệu “Doanh nhân năng động sáng tạo” cho 26 cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Đây là những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng và phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, đạt hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, tích cực chủ động tham gia hội nhập kinh tế quốc tế và thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động, tham gia tích cực các hoạt động xã hội và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tiến Đạt

Gửi bình luận của bạn