Công tác Dân vận tiếp tục có sự đổi mới về nội dung, hình thức

Cập nhật ngày: 13/01/2022 12:40:31

ĐTO - Sáng ngày 13/1, tại Hà Nội, Ban Dân vận (DV) Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác DV và đánh giá kết quả thực hiện năm “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 theo hình thức trực tuyến. Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) và các tổ chức chính trị - xã hội. Tại tỉnh Đồng Tháp, đồng chí Lê Thành Công - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban DV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu hội trường UBND tỉnh.

Năm 2021, dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp cùng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, công tác DV tiếp tục có sự đổi mới về nội dung, hình thức. Các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai thực hiện nội dung công tác DV theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và đại hội Đảng các cấp gắn với thực hiện các quyết định, nghị quyết về công tác DV. Tập trung tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt kết quả cao. Vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; hệ thống DV xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, mô hình phòng, chống dịch thiết thực.

Bên cạnh đó, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác DV chính quyền, nhất là triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội; tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đối thoại với Nhân dân và đẩy mạnh cải cách hành chính. Lực lượng vũ trang phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, bảo vệ chủ quyền đất nước, là lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát động nhiều phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.


Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu hội trường UBND tỉnh

Đại biểu dự hội nghị tham gia tham luận, tập trung thảo luận các nội dung như: công tác DV gắn với cải cách hành chính; việc thực hiện quy chế dân chủ của các cơ quan Nhà nước tại các địa phương; phát huy vai trò của MTTQVN và các tổ chức thành viên trong thực hiện công tác DV; những mặt còn tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả công tác DV...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích đã đạt được của hệ thống DV và đội ngũ cán bộ làm công tác DV trong năm 2021. Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, thời gian tới, công tác DV của Đảng cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động, tạo sự chuyển biến thực sự trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị đối với công tác DV của Đảng theo hướng thiết thực, gắn bó mật thiết với cuộc sống Nhân dân.

Đồng thời, Ban DV các cấp sớm nghiên cứu, tham mưu cho các cấp ủy và hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương, đơn vị mình; triển khai hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác DV, quy chế công tác DV của hệ thống chính trị. Quan tâm công tác DV ở đồng bào dân tộc thiểu số; tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác DV của Đảng.

Ngân Nguyễn

Gửi bình luận của bạn