Đội ngũ tri thức khoa học và công nghệ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Cập nhật ngày: 17/09/2021 06:22:34

ĐTO - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) Việt Nam (viết tắt là Liên hiệp Hội) vừa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc với chủ đề: “Đội ngũ tri thức khoa học và công nghệ (KH&CN) Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng” với sự tham dự của đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ. Chủ trì điểm cầu tỉnh Đồng Tháp có Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn.


Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phan Xuân Dung – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, nhấn mạnh, trí thức là một bộ phận trong lực lượng cách mạng, có nhiệm vụ thi đua phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân. Đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam luôn mang trên mình nhiệt huyết cách mạng, khát vọng vươn lên, đưa KH&CN trở thành động lực, là quốc sách hàng đầu để phát triển đất nước.

Tại hội nghị, đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam, Liên hiệp Hội Việt Nam từ Trung ương đến các địa phương, các hội ngành toàn quốc,... được nghe ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các ý kiến của đại biểu để cụ thể hóa chương trình hành động, triển khai nghị quyết của Đảng vào đời sống, góp phần xây dựng đất nước hùng cường và thịnh vượng.

Mục tiêu của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là phấn đấu để Liên hiệp Hội từ Trung ương đến địa phương là tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, cùng với các hội ngành thành viên giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết rộng rãi và phát huy trí tuệ sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN; đại diện cho ý chí và nguyện vọng của đội ngũ trí thức KH&CN, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội ngành thành viên và hội viên hoạt động trong các Hội; là nhân tố quan trọng đưa KH&CN trở thành động lực phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, hiện đại, hội nhập quốc tế sâu rộng, góp phần phát triển bền vững đất nước.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phạm Minh Chính – Thủ tướng Chính phủ cho rằng trong bối cảnh hiện nay cần quản lý sự thay đổi sao cho hiệu quả, nhất là vận dụng KH&CN. Thế giới hôm nay không phải thế giới của ngày hôm qua, do sự phát triển nhanh của KH&CN. Ai không bắt kịp sẽ ở lại phía sau, nên chúng ta cần thay đổi tư duy và hành động, nhất là đội ngũ trí thức. Chúng ta cần ứng dụng KH&CN để khắc phục những hạn chế trong thời gian qua và thúc đẩy phát triển, “đi tắt đón đầu”. Đảng, Nhà nước luôn ghi nhận những đóng góp lớn lao của đội ngũ trí thức KH&CN và quan tâm tạo môi trường sinh thái thuận lợi để đội ngũ này phát huy năng lực, góp phần quan trọng phát triển đất nước...

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Đồng Tháp đã tập hợp, đoàn kết được một bộ phận trí thức KH&CN thuộc các thành phần kinh tế, đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu; từng bước làm tốt chức năng điều hòa, phối hợp hoạt động với các Hội thành viên, phát huy tiềm năng của đội ngũ trí thức KH&CN góp phần vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hiện Liên hiệp Hội có 21 Hội thành viên với 34.874 hội viên, 3 thành viên liên kết, đã đạt nhiều thành tích trong hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức KH&CN; nghiên cứu khoa học; tư vấn, phản biện và giám định xã hội; tôn vinh trí thức, tổ chức các cuộc thi, hội thi... Qua đó, vị trí, vai trò của Liên hiệp Hội đối với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân được nâng lên; hoạt động của đội ngũ trí thức nói chung, Liên hiệp Hội nói riêng ngày càng đi vào chiều sâu.

Thành Nam

Gửi bình luận của bạn