Tập trung thảo luận các nghị quyết, kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Cập nhật ngày: 16/09/2021 12:47:50

http://baodongthap.com.vn/database/video/20210916012555thaoluan202116.mp4

ĐTO - Trong 2 ngày (16-17/9), Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh (khóa XI) tổ chức hội nghị lần thứ 5. Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.


Quang cảnh
hội nghị

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình bày các tờ trình về dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh (khoá XI) về tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác Dân vận đến năm 2025; kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh (khoá X) về nâng cao chất lượng hoạt động đảng bộ xã, phường, thị trấn; nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh (khoá XI) về phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2025; kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh về định hướng xây dựng các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2025…


Đồng chí Lê Thành Công - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thăm chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh tại huyện Lấp Vò

Theo đó, quán triệt quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, BCH Đảng bộ tỉnh xây dựng Chương trình hành động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu và chỉ tiêu về kinh tế như tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm đạt 7,5%/năm; đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người tăng gấp 1,7 lần so với năm 2020 (tương đương 3.434 USD); tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội còn dưới 40%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 79%, trong đó lao động được đào tạo nghề đạt 57%.

Các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo thực hiện công tác Dân vận gắn với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; tạo sự đồng thuận trong xã hội đối với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. tiếp tục tăng cường và đổi mới phương thức lãnh đạo toàn diện đối với công tác Dân vận phù hợp với tình hình hiện nay; tập trung tuyên truyền vận động và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.


Tinh thần và trách nhiệm thực thi công vụ của công chức cấp xã ngày càng nâng cao (Ảnh chụp trước ngày 24/6/2021)

Phương thức lãnh đạo của đảng bộ xã, phường, thị trấn được đổi mới, công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ được chú trọng, nhất là các chi bộ ấp (khóm) được nâng lên rõ nét, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện tốt chủ trương kiêm nhiệm các chức danh ở cấp xã, ấp đi đôi với nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức danh. Nội dung, phương thức hoạt động của phần lớn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn đổi mới thiết thực, bám sát chủ trương, nghị quyết của cấp uỷ, chính quyền, tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ, đề án trọng tâm của địa phương.

Giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh có 2.600 doanh nghiệp được thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 12.840 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động là 4.200 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 40.000 tỷ đồng. Từ đó đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GRDP (giá hiện hành) giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 23,35%; vốn đầu tư phát triển của khối doanh nghiệp khoảng 23,64% trên tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội; đóng góp của yếu tố năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) chiếm khoảng 21,27% GRDP; nộp ngân sách bình quân khoảng 42% trong tổng thu ngân sách nhà nước, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 là 14%/năm; kim ngạch xuất nhập khẩu đã vượt trên 1 tỷ USD; bình quân hàng năm, giải quyết việc làm cho hơn 35.200 lao động…


Hoạt động sản xuất kinh doanh lương thực của doanh nghiệp trên địa bàn (Ảnh chụp trước ngày 24/6/2021)

Sau khi trình bày xong các tờ trình, các đại biểu tham dự hội nghị chia làm 5 tổ để tập trung thảo luận các dự thảo nghị quyết, kết luận chuyên đề nói trên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ nghe các tổ báo cáo kết quả thảo luận và cho ý kiến các vấn đề cần giải trình vào ngày 17/9. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trên địa bàn tỉnh, BCH Đảng bộ tỉnh đã xây dựng và cụ thể hóa thành các nghị quyết, kết luận chuyên đề và triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng.

Qua đó, hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X đạt kết quả cao, đời sống nhân dân được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Một số lĩnh vực đột phá, trở thành động lực cho một số lĩnh vực khác, tạo kinh nghiệm cho những năm sau, mở ra giai đoạn phát triển mới.

D.Chinh-P.Lộc

Gửi bình luận của bạn