Năm 2023, Quốc hội sẽ giám sát 4 chuyên đề về quốc kế dân sinh

Cập nhật ngày: 27/09/2022 10:53:11

Sáng ngày 27/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023. Tham dự tại điểm cầu Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp có ông Trần Văn Sáu – Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, ông Huỳnh Minh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.


Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp

Năm 2022, Quốc hội, UBTVQH kiên trì thực hiện mục tiêu “đổi mới và đẩy mạnh công tác giám sát là khâu trọng tâm, then chốt để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội”, trong đó chú trọng công tác hoàn thiện thể chế; đổi mới, cải tiến cách thức tổ chức thực hiện hoạt động giám sát và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực cho hoạt động lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, góp phần giám sát và kiểm soát chặt chẽ quyền lực nhà nước, được Nhân dân và cử tri cả nước ghi nhận.

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, phát huy kết quả kinh nghiệm trong hoạt động giám sát nhiều nhiệm kỳ của Quốc hội và nhất là của năm 2022, Quốc hội, UBTVQH sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, Quốc hội giám sát 2 chuyên đề: “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng” tại kỳ họp thứ 5 và “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” tại kỳ họp thứ 6.

UBTVQH giám sát 2 chuyên đề về: “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông” tại phiên họp tháng 8/2023; “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021” tại phiên họp tháng 9/2023.

Ngoài hoạt động giám sát 4 chuyên đề trên, Quốc hội sẽ tập trung chất vấn và trả lời chất vấn về các vấn đề nóng của xã hội hoặc cử tri và Nhân dân quan tâm; tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn; xem xét việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về chất vấn, giám sát chuyên đề và nghị quyết của Quốc hội về chất vấn, giám sát chuyên đề từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết kỳ họp thứ 4 làm cơ sở để các cơ quan triển khai thực hiện…

THANH TRÚC

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn