Tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Cập nhật ngày: 23/09/2022 13:54:45

ĐTO - Sáng ngày 23/9, Đoàn công tác của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy do đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đến làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về kết quả triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng đầu năm 2022. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyến - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy.


Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong phát biểu tại buổi làm việc

Theo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, từ đầu năm 2022 đến nay, BTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh quan tâm, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, triển khai, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy. Các cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong Khối phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; kịp thời xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong Khối được tăng cường, đổi mới; quan tâm củng cố kiện toàn tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thành lập mới 1 chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp tư nhân.

Bên cạnh đó, việc kết nạp và quản lý đảng viên đảm bảo về tiêu chuẩn và quy trình, chất lượng, số lượng; trong 8 tháng đầu năm 2022, đã kết nạp 331 đảng viên mới, đạt 94,57% so với chỉ tiêu đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm; tập trung vào giám sát thường xuyên và chuyên đề, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chức trách nhiệm vụ được giao. Quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Khối trong vận động quần chúng tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Tại buổi làm việc, các đại biểu trao đổi, góp ý kiến về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy; công tác giáo dục chính trị tư tưởng và nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên; nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ...

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong đánh giá cao sự nỗ lực của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, triển khai, quán triệt và cụ thể hóa các kết luận chuyên đề, nghị quyết và Chương trình hành động năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI. Đồng thời đề nghị, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục quan tâm việc kiểm tra, đánh giá việc cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ở các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Khối.

Nhấn mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, thời gian tới, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh dành sự quan tâm và có giải pháp mới nâng cao hiệu quả thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phấn đấu để mỗi đảng viên trong Khối thực sự là nhân tố tiêu biểu ở từng địa phương, đơn vị; trở thành lực lượng dẫn dắt đội ngũ cán bộ, công chức, quần chúng trong thực hiện công việc. Kịp thời phát hiện, tuyên dương các điển hình tiêu biểu; nắm chắc tình hình dư luận, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường hỗ trợ, có giải pháp phát triển thêm tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Trong thực hiện quy hoạch cán bộ, cần sớm hoàn tất quy hoạch, có lộ trình, biện pháp bồi dưỡng đội ngũ cán bộ được quy hoạch. Tiếp tục quan tâm công tác phát triển đảng viên; nghiên cứu, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, đạt yêu cầu đề ra; quan tâm kiện toàn đội ngũ cán bộ chuyên trách của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh để đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Ngân Nguyễn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn