Thẩm tra các văn bản thuộc lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách

Cập nhật ngày: 26/09/2022 19:11:54

ĐTO - Chiều ngày 26/9, Ban Kinh tế - Ngân sách tổ chức họp thẩm tra các tờ trình dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh sẽ trình tại kỳ họp đột xuất lần thứ 2, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Kim Tuyến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu cùng đại diện các sở, ban, ngành có liên quan tham dự.


Các đại biểu dự họp thảo luận về nội dung các tờ trình

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến vào 7 tờ trình, dự thảo Nghị quyết. Qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với nội dung của các dự thảo Nghị quyết, tuy nhiên, Ban cũng đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ một số nội dung. Trong đó, đối với dự thảo Nghị quyết về việc thu hồi đất để bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thực hiện dự án và dự thảo Nghị quyết về việc chuyển mục đích đất trồng lúa nước để bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị cơ quan soạn thảo phối hợp với cơ quan chuyên môn điều chỉnh số liệu diện tích thu hồi đất và diện tích đất trồng lúa nước chuyển mục đích sang phi nông nghiệp. Đồng thời, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị các cơ quan soạn thảo điều chỉnh, bổ sung lại tên gọi, từ ngữ, bố cục, số liệu trong một số tờ trình cho phù hợp.


Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư nêu ý kiến tại cuộc họp

Riêng đối với dự thảo Nghị quyết thông qua Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Ban Kinh tế - Ngân sách có ý kiến HĐND tỉnh chậm ban hành do chưa đảm bảo về trình tự thủ tục quy định và đề nghị UBND tỉnh tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh Quy hoạch tỉnh theo ý kiến góp ý của các bộ, ngành Trung ương, đồng thời theo dõi kết quả và hoàn chỉnh theo góp ý của Hội đồng thẩm định Quốc gia để trình HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp gần  nhất.

K.N

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn